Kategorija: Eko šola

Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV – ENOTA ŽVRGOLIŠČE
Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV – ENOTA ŽVRGOLIŠČE

Poročilo enote ŽVRGOLIŠČE

Naslov podprojekta SLOVENSKA POTICA

 Namen projekta

Ob spodbudi Turistične zveze Slovenije, da se v projektu, Moj kraj, moj chef, osredotočimo na tipično jed ali pijačo določenega kraja smo se v Vrtcu Jožice Flander, v Enoti Žvrgolišče odločili za izbiro tipične slovenske slaščice – slovensko potico, ki že stoletja krasi praznične mize Slovencev.

Priprave na projekt je močno zaznamoval novi koronavirus. Tudi v lokalnem okolju je bilo onemogočeno iskanje znanega chefa, kuharskega mojstra in izkazalo se je, da je bila izbira slovenske potice več kot odlična. Ko smo, tik pred izvajanjem projekta v našem vrtcu,  izvedeli veselo novico o vpisu imena slovenska potica v evropski register zajamčenih tradicionalnih posebnosti smo vedeli, da smo se odločili prav.

Ker je slovenska potica  slovenska posebnost ter znamenitost, skoraj nacionalni simbol smo moj/naš kraj opredelili širše, na celotno Slovenijo. Slovensko posebnost, ki že stoletja krasi naše praznične mize pa odlično povezali s praznovanjem 30. rojstnega dne samostojne Slovenije.

Tako smo v projektu spoznavali domovino, njene posebnosti in ji s peko tradicionalne slaščice hkrati izkazali čast.

Minister Jože Podgoršek je zapisal: Potica je zagotovo jed, ki najbolje simbolizira praznični jedilnik Slovencev. Po njegovem mnenju je njena zaščita v EU dodatna potrditev in spodbuda za vero v izvrstne slovenske tradicionalne jedi in v to, da bi znali Slovenci to tudi izkoristiti.

Vzgojiteljice Vrtca Jožice Flander, Enota Žvrgolišče sporočamo:

Otroci in vzgojiteljice v našem vrtcu poznamo vse sestavine, ki so potrebne za peko slovenske potice, poznamo recept, poznamo postopek, na kar smo izredno ponosni in  ob 30. obletnici samostojne Republike Slovenije svečano obljubljamo, da bo slovenska potica za praznike vedno na naši praznično pogrnjeni mizi.

Evropska komisija je slovensko potico uradno zaščitila kot zajamčeno tradicionalno posebnost. Potica ima posebno mesto v slovenski kulinariki, je slovenska posebnost in znamenitost, skorajda nacionalni simbol, ki že stoletja krasi praznične mize Slovencev. Zaščitena slovenska potica je lahko pripravljena s petimi različnimi tradicionalnimi nadevi, orehovim, orehovim z rozinami, rozinovim, pehtranovim ali pehtranovim s skuto. Pečena mora biti v potičniku, tradicionalnem pekaču za peko slovenske potice.

Tudi v naši enoti smo se strokovne delavke odločile da otrokom predstavimo slovensko potico. Skozi različne  dejavnosti smo otrokom predstavile slovensko potico. Z otroki smo izpeljale kolo  radovednosti kjer smo označili kaj že vemo o dani temi in kaj bi se radi naučili novega. Otroci so prihajali z različnimi idejami. Od tega da bi radi slišali kakšno zgodbo o potici, se naučili pesem, ples, nekaj zanimivih dejavnosti pa smo načrtovale tudi strokovne delavke.

Cilji projekta

 -ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost domišljijske rabe jezika

-doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti

-spodbujanje doživljanja, izražanja in veselja do lepote

-možnost seznanjanja z različnimi tradicijami

-jezik kot objekt igre

-otrok spoznava slovensko tradicionalno posebnost-slovensko potico

Opis izvedbe projekta (opišite vsebine, ki ste jih izvajali z otroki in sodelujočimi, naštejte aktivnosti)

1. Starostno obdobje:

-seznanitev z otroško ljudsko pesmijo: Mi se imamo radi, igranje na male ritmične instrumente – ropotulje, ki so si jih predhodno izdelali ob pomoči vzgojiteljice

-ljudske pesmi iz CD prevajalnika

-rajanje v krogu  ob ljudski rajalni igri: Mi se imamo radi

-ljudske izštevanke, bibarije…Deset prstkov imam, Biba leze, Miška kaško kuhala,

-sodelovanje pri ogledu otroških slikanic in kartonk o zdravi prehrani, prepoznavanje, poimenovanje, prenašanje hrane s krožniki

-igra v kotičku dom – kuhinja

-prepoznavanje in poimenovanje  potice na barvnih fotografijah

-igra z naravnimi materiali, slanim testom (gnetenje, valjanje..)

-igra v peskovniku in izdelava potičk s peska

-sodelovanje pri slavnostni pogostitvi s pravo tradicionalno potico

-sodelovanje pri starih ljudskih igrah: skrivalnica

2. Starostno obdobje

-otrok prisluhne pravljici Medvedek peče slovensko potico

-pogovor kaj otroci že vejo o slovenski potici in kaj bi se radi naučili in izvedeli

-vodena vizualizacija: sprostitvena masaža hrbta-gnetenje testa

-peka slovenske potice (rokovanje s testom, opazovanje vzgojiteljice pri sami izvedbi, pomoč vzgojiteljici)

-igra z orehi, lomljenje orehov, mletje orehov

-učenje ljudskih plesov: Mat potico pečejo, Zajček bi se ženil rad, Ob bistrem potočku je mlin

-učenje pesmice Mlinček, Miška vzela je s poličke

-slano testo: gnetenje, svalkanje, zvijanje

-razstava slovenske potice

VSAKA ENOTA IZPOLNI SVOJE POROČILO

Kaj so pridobili otroci s sodelovanjem v projektu (spoznali pripravo jedi, okusili nove vrtnine, naučili nove pesmice…)

Otroci so s sodelovanjem v projektu spoznali, se naučili, videli marsikaj zanimivega in novega. Videli so sam postopek peke potice, naučili so se nove pesmice, plese in poskusili slovensko potico, ki je imela orehov nadev.

Vtisi in izjave otrok ter drugih sodelujočih

Otrokom smo s projektom obogatili in popestrili vsakdanjik v vrtcu.  V projektu so sodelovali otroci od najmlajših do najstarejših vrtčevskih skupin. Strokovne delavke so se potrudile in  otrokom na primeren in razumljiv, ter zanimiv način poskušale približati dejavnosti, ki so se navezovale na vsebino projekta : Slovenska potica. S tem smo obudili skoraj pozabljene običaje od ljudskih plesov, rajalnih in drugih  iger,  vse do priprave in izdelave potice. Vse navedene  skupine so  sodelovale in ob tem so nastajale zanimive in izvirne zamisli, ki smo jih prenesli v dejavnosti.

Zelo se nam je vtisnilo v spomin, ko je po vrtcu zadišalo po pravi potici in se je vonj razlegal iz kuhinje  po vsem vrtcu. Otroci  in odrasli zaposleni so komentirali prijetne vonjave potice in ob okušanju le te , so otroci ugotavljali, kako je okusna.

Potica je ta dan poskrbela, da je vrtec zaživel, kot ena velika družina, saj smo vsi govorili o isti temi-  SLOVENSKI POTICI. 

S kom ste sodelovali in na kakšen način (društva, posamezniki, podjetja, mediji, vrtci …)

Zaradi epidemije letos nismo sodelovali z nobenim društvom. Smo pa bili povezani z našimi kuharji, ki so nam priskrbeli vse potrebne sestavine in potico dali tudi peč.

Poročilo bomo naložile na našo spletno stran vrtca.

Zakjučne misli 

Prav je, da se tradicija posameznega naroda ohranja in jo predstavimo najmlajšim otrokom. S tem poskrbimo, da ponovno obudimo skoraj pozabljene običaje , navade naših dedkov in babic, ki so živeli v drugačnih časih, kot živimo mi. Imeli so več časa za družabnost in povezanost med seboj, kar pa v sedanjih časih izgublja svoj pomen in veljavo.

Opis poteka zaključne prireditve/javne predstavitve projekta

Za zaključno prireditev in konec projekta bomo strokovne delavke pripravile razstavo v avli vrtca. Nekaj skupin pa si je že razstavo naredilo tudi v svojih garderobah.

EKO TEDEN V ENOTI RAZVANJE
EKO TEDEN V ENOTI RAZVANJE

V Vrtcu Jožice Flander Maribor, enota Razvanje  smo se šolskim letom 2020/2021 vključili v projekt Ekošola kot način življenja. Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, ki je namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki skozi njihov vzgojno-izobraževalni program aktivno sodelovanje na različnih nivojih lokalne skupnosti in širšega družbenega okolja.

Cilji programa Ekošola

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja.
Drugi cilji so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose,
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Dejavnosti

 • Odpadno embalažo smo uporabili za različne vzgojne dejavnosti in didaktične igre.
 • Skrbeli smo za urejenost našega vrtca, igrišča: grabili smo listje, pobirali smeti, pometali in skrbeli za naš eko vrt.
 • Vsebinsko projekta smo usmerili na zdrav način življenja z uživanjem zdrave prehrane, vode in gibanje. Veliko krat smo se odpravili do bližnjega travnika in gozda.
 • Svetovni dan Zemlje smo obeležili tako, da smo najprej ob globusu spoznavali Zemljo, nato pa tudi likovno ustvarjali.
 • Iz odpadnega tetrapaka mleka smo izdelali ptičje hišice.

Zapisala : vzgojiteljica Urška Ačko

ŽIVETI S PODNEBNIMI SPREMEMBAMI
ŽIVETI S PODNEBNIMI SPREMEMBAMI

V okviru Eko šole smo se v oddelku Čebelic, enote Žvrgolišče lotili projekta živeti s podnebnimi spremembami. Da bi dosegli cilj, ki smo si ga zadali smo morali aktivnosti načrtovati skozi celotno šolsko leto, saj smo le v tem primeru imeli res dober pregled nad samim delom.

Aktivnosti, ki so v projektu prevladovale so bile:

 • Pogovor o vremenu ( kaj vedo, kaj jih zanima).
 • Priprava mesečnega koledarja za zapis vremena (dnevno).
 • Predstavitev vremenskih pojavov (oblak, nevihta, toča, plima, oseka, suša, vetrolom).
 • Likovno ustvarjanje.
 • Eksperimentiranje.

Največji interes je bilo zaznati na področju vremenskih pojavov, menim da zato, saj je bilo to področje za njih dokaj neraziskano. Skupaj smo iskali informacije, raziskovali, si ogledovali oblake in predvidevali zakaj so videti tako, zakaj so različne barve in kaj lahko pričakujemo. Otroci so najraje iskali podobe v oblakih in svoje izkušnje delili s prijatelji. Vse to smo prenesli tudi v likovno izražanje in v sklopu Eko tedna svoje izdelke razstavili v avli enote.

Skozi celoten projekt so se otroci marsikaj naučili. Spoznali so, da se je potrebno spoštljivo vest do narave in okolja. Še vedno naprej opazujemo vreme, se pogovarjamo o njem, otroci radi pripovedujejo različne dogodivščine, ki so jih doživeli v kakšnem posebnem trenutku. Prav tako smo spoznali, da moramo pravilno ravnat v vsakem vremenu in predvsem da moramo biti odgovorni tudi zase.

Zapisala: Jasna Tominc, diplomirana vzgojiteljica

Svetovni dan mleka
Svetovni dan mleka

V projektu »Mlekastično! Izberem domače« v okviru Eko Šole sta v enoti Žvrgolišče sodelovali 2 skupini.

Za in ob svetovnem dnevu mleka smo se skupaj odločili, da v avli naše enote uredimo razstavo izdelkov, ki so nastali v sklopu projekta in jo ponudimo na ogled otrokom drugih skupin, staršem in vsem ostalim, ki so naš vrtec obiskali v tem času.

Strokovne delavke in otroke ostalih skupin smo tako spodbudili, da so razmišljali o mleku, kravah, poti slovenskega mleka, mlečnih izdelkih,… 

Razstavo smo pripravili že 23. 5. 2021, da so si jo imeli možnost ogledati vsi.

V večnamenski dvorani smo otrokom pripravili tudi predstavitev projekta skozi projekcijo in jim dali na voljo ogleda tudi predstave z naslovom Zajček Bine – Mleko.

Razstave in ogleda prezentacije v večnamenski dvorani so se udeležile vse skupine enote, ki so nam posredovale pozitivne odzive. Prav tako smo v vsaki skupini na oglasne deske izobesili letake pripravljene s strani Eko Šole ob Svetovnem dnevu mleka.

Zapisala: Biljana Lazarević

EKO TEDEN V ENOTI VANČEK ŠARH
EKO TEDEN V ENOTI VANČEK ŠARH

V Eko tednu od 19.4.2021 do 23.4.2021 so v naši enoti bile izvedene Eko dejavnosti.

Dejavnosti, ki smo jih izvedli:

 • EKO BRANJE (Kapitan Nik in psiček Reks – Vivian French) ali Eko Zmajček – Mojiceja Podgoršek ali pravljica po lastni izbiri),
 • ureditev gredic v vrtcu, urejanje okolice vrtca,
 • seznanitev z EKO HIMNO,
 • vrtnarska delavnica (sejanje semen ali ogled ekološkega otoka)
 • in ustvarjalne delavnice.

Vse dejavnosti so strokovne delavke izvedle, glede na sposobnosti in interese otrok v posameznih skupinah. Posebno pozornost smo namenili urejanju okolice, urejanju gredic (nasadili smo nova zelišča) in dnevu Zemlja.

Zapisali: dipl. vzg. Jasna Štuhec in Klara Hriberšek

 

SVETOVNI DAN VODE
SVETOVNI DAN VODE

 

V sklopu Eko Šole v našem vrtcu velikoo časa namenimo tudi obeležitvi pomembnih datumov v letu. Tako smo 22. 3. 2021 obeležili tudi SVETOVNI DAN VODE.

V eko kotiček enote smo namestili plakat, ki je mimoidoče opozarjal na to, da vsaka kapljica vode šteje in da je prav ona naše zlato, ki jo moramo zaščititi.

Plakat so izdelali otroci s pomočjo vzgojiteljic.

Datum in plakat sta nam bila odlično izhodišče, da smo se (kot vsak dan a ta dan še posebej) veliko bolj posvetili pogovoru o vodi in njeni pomembnosti.

Zapisala: Biljana Lazarević

EKO TEDEN V ENOTI ŽVRGOLIŠČE
EKO TEDEN V ENOTI ŽVRGOLIŠČE

V tednu od 19.4.2021 do 23.4.2021 smo v enoti Žvrgolišče obeležili  Eko teden. V ta namen smo se v enoti odločili za skupen program aktivnosti, ki pa si ga bodo strokovne delavke in otroci prilagodili glede na interese in zmožnosti v skupini.

Dejavnosti, ki smo jih izvedli:

 • Uvod v eko teden z video vsebinami »Lepši svet« ali z eko zgodbo v okviru projekta eko branje za eko življenje.
 • Likovna ustvarjalnica iz odpadnega materiala ali z odpadnim materialom.
 • Seznanitev z eko pesmico ali eko delamacijo po izbiri.
 • V okviru DNEVA ZEMLJE smo organizirali čistilno akcijo igralnice, garderobe in igrišča. Ob tej priložnosti smo preverili in izobesiliali nadomestili nove opozorilne znake npr. vklop/izklop stikal, zapiranje vode ob neuporabi, …)
 • Odpravili smo se na sprehod in si ogledali ekološki otok v neposredni bližini vrtca ali si naredili delavnico sajenja/sejanja.

Plan aktivnosti smo predstavili tudi na razstavnem panoju v avli enote, da so si aktivnosti v Eko Tednu lahko ogledali tudi starši.              

Zapisali: Biljana Lazarević

DOSTOPNOST