Kategorija: Obvestila

Obvestilo staršem

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da je vlada RS na seji 20.8.2021, sprejkela Odlok o odločitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju te visokem šolstvu.

Več si lahko preberete TUKAJ (pdf)

OBVESTILO – OPROSTITEV PLAČILA VRTCA

Obveščamo vas, da z dnem, 1. 9. 2021 začne veljati sprememba 29. člena Zakona o vrtcih (UL RS, št.18/21), ki določa pravico do brezplačnega vrtca staršem, ki imajo:

  • v vrtec hkrati vključena dva otroka in so oproščeni plačila vrtca za mlajšega otroka. Brezplačni vrtec za drugega otroka je samo v primeru, da je starejši še vedno vključen v vrtčevsko varstvo.
  • v vrtec vključenega tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine (ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem).

 

Pristojni CSD bodo starše/skrbnike obveščali glede postopka uveljavitve pravice.

Povezava do novele Zakona o vrtcih:

https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0412

OBVESTILO O DELOVANJU VRTCA V ČASU OD 1. 4. 2021 DO 11. 4. 2021

Spoštovani starši.

Kot smo vam že sporočili, bo v času od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021, zagotovljeno  nujno vzgojno izobraževalno varstvo. Nujno vzgojno izobraževalno varstvo se organizira za otroke, katerih sta oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi, v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah. Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca, kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) vrtcu predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi.

Na osnovi vaših prijav smo organizirali skupine, kader in delovni čas. Odprte imamo enoto Žvrgolišče (uprava vrtca, Focheva ul. 51, 2000 Maribor).

Poskrbeli bomo, da se bodo otroci v novem okolju dobro počutili, vas pa prosimo, da za zaščito tako otrok, kot tudi zaposlenih pred okužbo s SARS-CoV-2, v vrtec prihajajo le zdravi otroci in zdrave osebe, ki pripeljejo otroka ter, da dosledno  upoštevate nošenje maske, razkuževanje rok in upoštevate varnostno razdaljo. Hvala vam!

S prijaznimi pozdravi,

Darja Jaušovec, ravnateljica

 

VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Vpis v vrtec za šolsko leto 2021/2022 bo potekal od 17.3.2021 do 26.3.2021.

Glede na dane razmere, bomo vrtci vloge za vpis sprejemali po redni pošti na naslov:

VRTEC JOŽICE FLANDER, FOCHEVA UL. 51, 2000 MARIBOR,

ali na elektronski naslov vrtca: vrtec-jozice-flander.mb@guest.arnes.si

Vlogo lahko oddate tudi v tajništvu vrtca osebno, z upoštevanjem vseh varnostnih ukrepov za preprečevanje okužb Covid -19, dnevno v času vpisa od 8.00 ure do 15.00 ure, v sredo od 8.00 ure do 17.00 ure).

Priloga: VLOGA ZA VPIS

S spoštovanjem,

Ravnatejica: Darja Jaušovec

OBVESTILO

Spoštovani starši,

 

v skladu z včerajšnjo okrožnico MIZŠ smo bili ravnatelji in ravnateljice vrtcev obveščeni, da vrtci, ki se nahajamo v »rdečih« regijah nadaljujejo z izvajanjem dejavnosti v polnem obsegu.

Še vnaprej ostajajo v veljavi ukrepi, ki so že znani. Hvala, da jih spoštujete.

Iz okrožnice izhaja tudi to, da bodo v nadaljevanju plačila oproščeni samo starši, katerih otroci ne bodo obiskovali vrtca in so v tako imenovanih »črnih« regijah. Citiram razdelek na drugi strani okrožnice:

»Vrtci, ki se nahajajo v »rdečih« regijah, nadaljujejo z izvajanjem dejavnosti v polnem obsegu, ob upoštevanju preventivnih zaščitnih ukrepov za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

V »črnih« regijah, v katerih je z odlokom začasno prepovedano zbiranje ljudi v vrtcih in vrtec zagotavlja le nujno varstvo, bodo starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni. Pravno podlago določa Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št.175/20in203/20–ZIUPOPDVE).«

Kot lahko sklepamo iz besedila, je brezplačen vrtec samo še v »črnih regijah«, kar pa je popolnoma drugače, kot smo bili vrtci seznanjeni s prejšnjo okrožnico MIZŠ, v kateri je bilo navedeno:

»PKP8 Vlada RS že pripravlja, vanj pa bo vključena tudi določba, ki bo omogočala, da bodo starši, ki otrok v času epidemije ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do oprostitve plačila. Določba bo veljala tako za javne, kot tudi za zasebne vrtce.«

Ugotavljamo, da v novem predlogu PKP8 zgoraj navedene določbe več ni. Kako bo s plačilom oskrbnine za čas od 26. 1. 2021 dalje, trenutno ne moremo predvideti. Vrtci trenutno izvajamo dejavnost v polnem obsegu in kot je razumeti, je predvideno, da se oskrbnina zaračuna za vse vključene otroke, ne glede na prisotnost otroka. V primeru odsotnosti otroka se odšteje le strošek prehrane. Iz navedenega torej izhaja, da se bo staršem, ki ste kljub temu, da ste za čas od 26. 1. 2021 naprej imeli otroka v domačem varstvu, obračunala oskrbnina, zmanjšana za stroške prehrane.

MIZŠ smo preko Skupnosti vrtcev Slovenije ter Združenja ravnateljev Slovenije že pozvali k ponovni proučitvi te problematike in upamo na pozitivno rešitev.

Prijazen pozdrav.

Darja Jaušovec, ravnateljica

 

OBVESTILO – PONOVNO ODPIRANJE

Obveščamo vas, da Jožice Flander Maribor s torkom, 26. 1. 2021 ponovno odpira svoja vrata za vse vpisane otroke.

Spoštovani starši

Obveščamo vas, da Jožice Flander Maribor s torkom, 26. 1. 2021 ponovno odpira svoja vrata za vse vpisane otroke, ob upoštevanju priporočil NIJZ in navodil resornega ministrstva.. Odprte bodo znova vse enote. Zaradi preprečevanja okužb bodo otroci le v svojih oddelkih min se ne bodo združevali, zato prosimo, da nam prisotnost vašega otroka, z uro prihoda in odhoda, najavite.

Ob ponovni vključitvi vaših otrok v vrtec, bomo skupaj ravnali tako, da bomo v največji možni meri upoštevali vsa priporočila NIJZ za preprečevanje prenosa okužbe in varovali zdravje vseh otrok, staršev in zaposlenih.

Pomembno je, da starši dosledno upoštevate naslednja navodila:
1. V vrtec pripeljite samo zdravega otroka. V kolikor zaznate pri vašem otroku znake viroze, pojav povišane telesne temperature, dihalnih težav, kašlja ali drugih bolezenskih znakov, o tem nemudoma obvestite otrokovega pediatra ter otroka zadržite. Javljanje odsotnosti bo potekalo kot običajno.
2. Prvi dan ponovne vključitve otroka, oddajte vzgojiteljici v oddelku »Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID – 19«, da je otrok zdrav in ni bil zadnjih 14 dni v stiku z okuženo osebo. Izjava je na voljo na spletni strani vrtca.
3. Uporaba zaščitne maske za starša oziroma spremljevalca otroka v je obvezna.
4. Pred vstopom in izstopom iz vrtca si razkužite roke.
5. V garderobo vstopajte posamično in upoštevajte varnostno razdaljo med starši in otroki. V kolikor boste zaznali, da je v garderobi prisotnih več staršev in otrok, počakajte, da starš pred vami otroka odda in odide iz garderobe.
6. Otroka pospremite v garderobo, kjer ga slečete in preobujete, vzgojiteljica bo otroka prevzela in oddala pred igralnico.
7. Zadrževanje staršev oz. spremljevalcev otrok v vrtcu ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno zadrževanje staršev in otrok na zunanjih površinah vrtca.
8. V vrtec otroci ne prinašajo igrač ali drugih predmetov. Če potrebujejo tolažilno igračko za spanje, jo priložite v otrokov nahrbtnik v posebni vrečki, ter o tem obvestite vzgojiteljico.

Za otroke, ki bodo odjavljeni, je vrtec v času razglašene epidemije, brezplačen.
Veselimo se znova veselja in otroškega smeha v vseh naših hišah.
S spoštovanjem,
Darja Jaušovec, ravnateljica

OBVESTILO ZA STARŠE

Za naslednji teden še nimamo uradnih informacij s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ali se bodo vzgojno-izobraževalni zavodi odprli. Vlada bo zasedala šele danes, 30.12.2020 zvečer. Ravnatelji, naj bi po besedah ministrice, dobili uradne informacije v četrtek dopoldan. Kot pa se trenutno napoveduje, bo vsaj 4.1.2021 še vedno organizirano le nujno varstvo.

Potrebo po varstvu otroka bosta morala dokazovati oba starša za čas od 4. 1. 2021, zato vam posredujemo vzorec potrdila, ki ga izpolni vaš delodajalec in ga prinesete ob prihodu otroka.

V vrtec pripeljite SAMO ZDRAVE otroke. Ob oddaji otroka s seboj prinesete tudi izjavo o njegovem zdravstvenem stanju.

Kakor hitro bomo s strani vlade in MIZŠ dobili nove informacije o delovanju vrtca v času od 4.1.2021, vas bomo o tem obvestili preko e-asistenta ter spletne strani, zato ju prosim redno

                                                                              S spoštovanjem, Darja Jaušovec, ravnateljica

 

OBVESTILO ZA STARŠE

Spoštovani!

Glede na to, da je vlada RS prejšnji četrtek še zaostrila ukrepe za preprečevanje COVID -19, da je podaljšala epidemijo za en mesec, da so ostale odprte samo še nujne dejavnosti in se je podaljšalo zaprtje šol in vrtcev, je tudi Vrtec Jožice Flander Maribor še naprej ZAPRT in v vrtcu izvajamo le NUJNO VARSTVO.

Prosimo, da  VSAK TEDEN, do petka, najkasneje do 9.00 ure, do preklica ukrepa javite potrebo po NUJNEM VARSTVU za vašega otroka (ime in priimek otroka, iz katere skupine prihaja ter od kdaj do kdaj bo otrok v vrtcu)

Vse obrazce za potrdila, ki jih potrebujete, v kolikor želite prijaviti otroka v nujno varstvo, najdete spodaj kot prilogo. (prinest jih morate vsak prvi dan v tednu, ko bo otrok prisoten).

Nujno varstvo bo zagotovljeno za vse otroke, ki so vpisani v vrtec, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotovit na drug način.

                                                                              S spoštovanjem, Darja Jaušovec, ravnateljica

 

OBVESTILO – 12.11.2020

Spoštovani starši,

Znova vas prosimo, da nas do jutri – petka 13.11.2020, najkasneje do 9.00 ure, obvestite o potrebi po NUJNEM varstvu za vašega otroka.

Glede na situacijo z KORONAVIRUSOM  v naši državi in glede na neformalne informacije, se lahko zgodi, da bo vlada podaljšala ukrepe za zajezitev virusa in bodo vrtci tudi v tednu od 16. do 20.11.2020 ZAPRTI in se bo izvajalo le nujno varstvo.

V vrtcu Jožice Flander Maribor, se bo NUJNO VARSTVO izvajalo še naprej le na enoti FOCHEVA, Focheva ul. 51, 2000 Maribor.

Zaradi organizacije dela (v skupini je lahko največ 6 otrok, otroci se ne smejo združevat, formirajo se stalne skupine…) ter nabave hrane, vas vljudno prosim, da v nujno varstvo otroka prijavite do petka, saj ga kasneje v tem tednu, ne bomo mogli sprejet.

V ponedeljek znova prinesite POTRDILA DELODAJALCEV ter IZJAVE O ZDRAVJU VAŠEGA OTROKA  (priloga 1 in 2).

Ker je situacija v državi in zdravstvu zelo resna, vas prosimo, da NUJNO upoštevate vsa priporočila NIJZ in MIZŠ (v vrtec pripeljete le zdrave otroke in le, če resnično potrebujete varstvo zaradi dela, nosite masko in si razkužite roke pred vstopom v vrtec).

 

Hvala ker solidarno prispevate k zajezitvi širjenja virusa. OSTANITE ZDRAVI!

 

                                                                                                     Darja Jaušovec, ravnateljica

5.11.2020 – OBVESTILO

Glede na trenutno stanje v državi- število okuženih s koronavirusom ter hospitaliziranih ter na veljavnost Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,  so se vsi ukrepi podaljšali in bodo vrtci ZAPRTI tudi naslednji teden (od 9.11. do 13.11.2020).

Po sklepu župana Mestne občine Maribor ostaja organizirano nujno varstvo za tiste vpisane otroke, katerih starši so zaposleni in ne morejo zagotoviti za svojega otroka drugega varstva.

V vrtcu Jožice Flander Maribor bo organizirano nujno varstvo še zmeraj na Upravi vrtca- Focheva ul. 51, 2000 Maribor.

Potrebo po varstvu otroka morata dokazovati oba starša s potrdilom, ki ga izpolnita delodajalca (priloga1). Potrdilo morate prinest s seboj v ponedeljek zjutraj in ga oddati vzgojiteljici, ki bo prevzela vašega otroka.

V VRTEC PRIPELJITE LE ZDRAVE OTROKE IN UPOŠTEVAJTE VSE VARNOSTNE UKREPE. (priloga 2). Tudi izpolnjen obrazec o zdravju vašega otroka oddajte v ponedeljek zjutraj vzgojiteljici.

Vsi, ki potrebujete nujno varstvo od PONEDELJKA 9.11.2020, vas prosimo, da zaradi organizacije dela ter naročila hrane, prijavite varstvo za naslednji teden .

Otroka prijavite preko e-asistenta njegovi vzgojiteljici. V sporočilo vpišite ime in priimek otroka ter čas prihoda in odhoda.

V kolikor se bo karkoli spremenilo ali bomo dobili drugačna navodila, vas obvestimo.

S spoštovanjem ,

OSTANITE ZDRAVI!

S spoštovanjem,

Darja Jaušovec, ravnateljica

DOKUMENTACIJA

DOSTOPNOST