Kategorija: Obvestila

OBVESTILO ZA STARŠE

Otroci so naše največje bogastvo. So iskreni, razigrani, nežni, ljubeči in nagajivi. Vse to in še več se skriva v njihovih iskrivih pogledih in iskrenih dejanjih. In biti starš zagotovo ni lahko. Je najtežja ”služba”, ki se začne, ko je otrok še v varnem zavetju materinega trebuha. Vendar čas, ko je bil vaš malček le v vašem varstvu in varstvu njemu najbližjih oseb se počasi izteka.

Prihaja čas, ko bo vaš malček prestopili prag vrtca. To je vsekakor velik dogodek. Iz njemu dobro znanega in varnega okolja, z vsemi znanimi obrazi, se bo znašel v drugem okolju, obkrožen z novimi, neznanimi, prijaznimi ljudmi.

Na to se je vsekakor potrebno pripravit. Pripravit se morate vi in pripravit je potrebno tudi otroke. Pojav koronavirusa je vsekakor temeljito posegel v delo vrtca. Zaradi povečanega tveganja za širjenje okužbe z koronavirusom je v mesecu juniju odpadel prvi sestanek in predavanje za starše otrok novincev. Prav tako 31.8.2020 odpade dan odprtih vrat v vrtcu.

Ker pa se zavedamo, da starši potrebujete in pričakujete določene informacije, smo se odločili, da z upoštevanjem vseh priporočil NIJZ izvedemo 1. roditeljski sestanek za starše otrok novincev.

Sestanek bo v ponedeljek 31.8.2020, na upravi vrtca Jožice Flander, Focheva ul. 51, 2000 Maribor, v večnamenski dvorani .

Za starše otrok, ki bodo obiskovali vrtec v naših enotah Žvrgolišče in Razvanje, bo sestanek ob 16.30 uri, za starše otrok, ki bodo v enotah Veveriček in Vanček Šarh, pa ob 17.15 uri.

Zaradi preprečitve širjenja virusa, zaradi zdravja vaših otrok ter zdravja strokovnih delavcev, vas prosimo, da:

  • se sestanka udeleži le eden od staršev (brez otrok),
  • starš v vrtec vstopi obvezno z masko ter si razkuži roke,
  • upoštevate minimalno medsebojno razdaljo 1,5m.

Zaradi priprave prostora in upoštevanja navodil NIJZ, vas prosimo, da prisotnost na sestanek sporočite v tajništvu Vrtca Jožice Flander Maribor, na telefonsko številko 02/ 330 34 00 ali na uradni e-naslov vrtca: vrtec-jozice-flander.mb@guest.arnes.si.

Po uvodnem srečanju, si boste ogledali oddelek in se  pogovorili z vzgojiteljicami vaših otrok.

S spoštovanjem,

                                                                                        Darja Jaušovec, ravnateljica

POMEMBNO OBVESTILO

SPOŠTOVANI STARŠI

Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi obnašanja ter prilagoditvah.

V prilogi vam prilagam Higienska priporočila za vrtce za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2, za obdobje, ko se v državi pojavljajo posamični primeri in skupki primerov COVID-19.

Zaradi varovanja zdravja otrok, ki so nam zaupani v varstvo, varovanja zdravja zaposlenih ter njihovih bližnjih vas prosimo, da:

  • v vrtec vozite res zdrave otroke,
  • da se držite varnostne razdalje,
  • da V ZAPRTEM PROSTORU- PO VRTCU, NOSITE ZAŠČITNE MASKE,
  • da pred ponovnim prihodom otroka (iz počitnic, po bolezni…) sporočite, da boste otroka pripeljali v vrtec,
  • ob ponovnem prihodu otroka v vrtec prinesite s seboj podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec po odsotnosti zaradi počitnic ali bolezni,

Prosim vas, da smo vsi strpni in poskrbimo, da vsi ostanemo zdravi!

 

Velika pridobitev za naš vrtec – Zeleni kotiček

Skupina mladih ljubiteljev narave, na čelu z Evo Žunec je zasnovala idejo Zelenih kotičkov v vrtcu, ter jo je ob podpori Fundacije Prizma, v vrtcu Jožice Flander tudi uresničila.
V vrtcu se trudimo, da bi otrokom privzgojili ljubezen ter pozitiven odnos do narave- rastlin in živali, zato smo bili še toliko bolj veseli, da se je Eva odločila ravno za naš vrtec.
Po skupnem premisleku in dogovoru nam je Eva na igrišču enote Žvrgolišče uredila Zeleni kotiček. Pomagali so ji otroci in vzgojitelji. Vzgojitelj Luka je s svojo spretnostjo iz desk zbil visoke gredice, otroci pa so skupaj z Evo in vzgojiteljicami poskrbeli za zasaditev.

Zeleni kotiček predstavljajo sadna drevesa in visoke gredice, v katerih so posajena zelišča in zelenjava. Eva je otrokom prinesla tudi čebelji »hotel«, ki so ga skupaj postavili na dvorišče v bližini zelenega kotička, da bodo lahko pridne čebelice opraševale rastline. Na dvorišču pa so postavili tudi ptičjo hišico, ki bo v mrzlih dneh zatočišče za lačne ptičke. »Ne bodo lačne,« zatrjujejo otroci, saj bodo poskrbeli, da bo v njih zmeraj dovolj hrane.

Ob zelenih kotičkih bodo otroci spremljali naravne procese ter se učili o pomenu rastlin in živali.
Del igrišča, ki smo ga spremenili v Zeleni kotiček, bodo vzgojiteljice z otroki še nadgradile, saj vsi v vrtcu veliko delamo v smeri naravoslovja in ozaveščanja otrok.

OBVESTILO DELOVANJE VRTCA

Spoštovani starši.

Po navodilih MIZŠ (okrožnica) in priporočilih NIJZ vam sporočamo, da od 1.6.2020 dalje, oddelki delujejo v skladu z veljavnimi normativi, ki jih določajo predpisi s področja predšolske vzgoje (kot pred korona virusom.)

Za nemoteno delovanje vrtca vasprosimo, da sporočite prisotnost otroka v vrtec.

CELOTNO OBVESTILO (PDF)

NIJZ DOPIS (PDF)

Obvestilo pred vstopom v vrtec

Spoštovani starši!

Vrtec znova postopno odpira vrata po daljšem zaprtju zaradi epidemije.  Ob  ponovni vključitvi  vaših otrok v vrtec,  bomo skupaj ravnali tako, da bomo kolikor je mogoče, upoštevali priporočilo NIJZ za preprečevanje prenosa okužbe in  varovali zdravje vseh vključenih (otrok, staršev in zaposlenih).

Seznanjamo vas s protokolom sprejema, vašega otroka v Vrtec Jožice Flander Maribor ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19.

-V vrtec pripeljite samo zdravega otroka; če se pojavijo kakršnikoli  znaki obolenj naj otrok ostane doma.
–     Ob prihodu otroka v vrtec s seboj prinesete  podpisano: Izjavo staršev pred vstopom otroka v        vrtec, ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19.  Brez te izjave otroka žal ne bomo smeli sprejeti.

  • Svetujemo naj pripelje in odpelje otroka v vrtec ena odrasla oseba iz istega gospodinjstva.

–     Pred vstopom v vrtec, si nadenite masko. V prostorih vrtca je namreč obvezna uporaba zaščitne maske.

–     Obvezno si razkužite roke.

–      Pred objektom vrtca vzdržujte potrebno varnostno razdaljo (1,5 – 2m), prav tako vzdržujte takšno razdaljo  do strokovne delavke, drugih otrok in staršev, če prihajajo v vrtec hkrati.

– V prostorih vrtca (hodnikih, garderobe), je lahko naenkrat toliko oseb, da je med njimi zagotovljena varnostna razdalja 1,5 do 2 m.

–    Počakajte z vstopom v garderobo, v kolikor sta v prostoru  garderobe več kot dve osebi (varnostna razdalja).

–     Otroka čim prej uredite in pospremite v oddelek  (ali iz vrtca).

–    Vsa potrebna oblačila pripravite v zato namenjeno vrečko/nahrbtnik, ki ga obesite v garderobo. Dodana naj bo tudi ena prazna vrečka za umazana ali mokra oblačila za pranje doma.

–    V vrtec naj otroci ne prinašajo igrač ali drugih predmetov.
–     Dude, ninice so dovoljene izjemoma. Pospravljene so v nahrbtniku in jih bo strokovna    delavka vzela iz nahrbtnika v času počitka.
–     Uporabo javnega prevoza odsvetujemo.

–    Komunikacija s starši bo potekala preko telefona, e-pošte, pisnih sporočil na vhodnih vratih in spletne strani vrtca.

Obveščamo vas, da:

– če zboli otrok z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, ga bomo takoj izolirali v posebnem prostoru – Individualno delo z otroki. O bolezni vas bomo takoj obvestili.
– Če je pri otroku nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestite vrtec.

– Vrtec o tem obvesti NIJZ, ki vodi epidemiološko preiskavo. Z epidemiološko preiskavo se išče izvor okužbe in identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim otrokom v času kužnosti doma, v vrtcu itd.

– Posebej pozorni bomo na čustvene stiske otrok. Potrudili se bomo, da bomo ponovni začetek uspešno prebrodili z prijetnimi dejavnostmi.

– V vrtcu se bomo vsi zaposleni trudili za otroke, pripravljati takšne bivalne in igralne pogoje, da se bodo počutili varno, sprejeto, sproščeno. Proces predšolske vzgoje bo potekal po vseh strokovnih smernicah, z zagotavljanem ugodnih pogojev za razvoj in zadovoljevanje potreb naših najmlajših.

Izvajanje Kurikula bo potekalo fleksibilno, z delom v kotičkih, bivanjem na prostem (razen omejitve igre na igralih in v peskovnikih), s pestrimi gibalnimi, glasbenimi, jezikovnimi (pravljičnimi), naravoslovnimi in drugimi vsebinami.

Prostor bo prirejen trenutnim razmeram. Umaknili bomo mehke igrače in jih nadomestili s ponujanjem nestrukturiranega materiala in sredstvi, ki jih bo mogoče čistiti.

Kuhinja bo delovala nemoteno in v skladu s priporočili pripravljala varno, okusno in zdravo prehrano.

Naše delovanje bo usmerjeno v smiselno izvajanje kvalitetne strokovne izvedbe predšolske dejavnosti tudi v času razmer, ki nas vse bremenijo in za katere bomo vsi prispevali, da se čim prej stabilizirajo in umirijo. Naši malčki naj uživajo, se veselijo in doživijo polno otroštvo.

– Oddelke smo oblikovali glede na število prijavljenih otrok. V mesecu maju je v skupine prijavljenih toliko otrok, da bo število otrok v posamezni skupini skladno s priporočili NIJZ, vendar pa smo morali nekoliko prilagoditi in spremeniti odpiralni čas oddelkov ter nekatere otroke prerazporediti v druge oddelke. Vzgojiteljice bodo vse starše, ki ste prijavili otroka v vrtec telefonsko obvestile o oddelku, v katerega je dodeljen vaš otrok.

Veselimo se ponovnega začetka: otroške razposajenosti, smeha ter radovednosti.

OSTANIMO ZDRAVI!

 

HIGIENSKA PRIPOROČILA (NAVODILA) V ČASU EPIDEMIJE (pdf)

18.5.2020 znova odpiramo vrtec

SPOŠTOVANI STARŠI

Skladno z včeraj sprejetim obvestilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, vas obveščam, da  Vrtec Jožice Flander Maribor, v ponedeljek 18.5.2020 znova odpira svoja vrata. (več …)

Rubrika – Dejavnosti na domu za starše in otroka

SPOŠTOVANI STARŠI!

Za vas smo pripravili rubriko Dejavnosti na domu za starše in otroke, kjer bomo objavljali napotke, dejavnosti  in aktivnosti, ki vam bodo v pomoč pri organizaciji dneva z otroki.

Več si lahko ogledate na povezavi TUKAJ

 

Drage mame

Drage mame

Želimo vam vse najlepše ob vašem prazniku ter vam podarjamo tole pesem Toneta Pavčka:

Mama je ena sama

Mama je ena sama,
prva radost je mama,
prvi spev nina-nana,
prva beseda: mama!

Dajmo vse rože mami,
dajmo vsa sonca mami,
pesem, ki v nas se drami,
dajmo, zapojmo mami:

naj ne ostane brez mame
nihče na širnem svetu,
naj žive naše mame,
mame – najlepše na svetu!
(T. Pavček)

Vse lepo. Ostanite zdravi!

                                                                                       Otroci in kolektiv Vrtca Jožice Flander Maribor

Vrtec do nadaljnjega zaprt

Spoštovani starši starši.

Sporočamo vam, da je vrtec od 16.3.2020 do nadaljnjega zaprt!

Hvala za razumevanje.

OBVESTILO – brez nujnega varstva

Več si lahko ogledate TUKAJ

 

DOSTOPNOST