Enota Razvanje

ENOTA RAZVANJE, Razvanjska cesta 64, 2000 Maribor

Tel: 02/33 03 421
e-naslov: vjf.enotarazvanje@guest.arnes.si

Poslovni čas: od 6.00 do 17.00 ure
Vodja enote: Ida Verber

SKUPINE:

  • skupina Medvedki
  • skupina Pikapolonice

Enota Razvanje

Vrtec se nahaja v lepem naravnem okolju. Vzgojno- izobraževalno delo poteka po metodologiji Korak za korakom.

Imamo veliko igrišče opremljeno z igrali in samostojno kuhinjo. Enota je majhna in za našimi vrati sta doma prijaznost in toplina. Imamo dva oddelka. Odmaknjeni smo od mestnega hrupa, kar nam omogoča, da lahko veliko časa preživimo v naravi in z naravo.

Obe igralnici imata izhod na ograjeno in opremljeno igrišče. Veliko igrišče otrokom nudi možnost gibanja na prostem.

Vrtec ima svojo centralno kuhinjo, v kateri kuharica pripravlja zdravo in pestro prehrano tudi za otroke z dietami.

V našem vrtcu si prizadevamo, da v delo z otroki vnašamo sodobne pristope in se vključujemo v različne projekte, najpomembnejše pa nam je, da je vsak otrok viden in slišan. 

V enoti se izvajajo obogatitvene dejavnosti

PEVSKI ZBOR

Skozi šolsko leto se otroci učijo otroških in ljudskih pesmi, banse, šaljivke, izštevanke, spoznavajo različne glasbene instrumente in mnogo drugega. Otroci skozi igro odkrivajo in negujejo umetniške sposobnosti. Predstavijo se na javni prireditvi Ciciban pleše in poje.

CICIBANOVA BRALNA ZNAČKA PALČEK BRALČEK

Bralno značko lahko opravljajo otroci vseh starostnih skupin, od najmlajših do najstarejših. Namen bralne značke je spodbujanje branja v prostem času, spodbujanje družinskega branja in privzgajanje ljubezni do branja ter s tem bralcev za vse življenje.

CICIBANOVA ŠPORTNA ZNAČKA

Gibalni/športni program Mali sonček je namenjen otrokom od 2. do 6. leta. Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Vadba je prijetna in prilagojena otrokom.