Enota Sapramiška

tel.: 02/33 03 412
e-naslov: vjf.enotasapramiska@guest.arnes.si

Poslovni čas: od 6.00 do 16.30 ure
Vodja enote: Lidija Pejčić

SKUPINE:

  • skupina Miške
  • skupina Veveričke
  • skupina Žabice
  • skupina Muce

Enota Sapramiska

Enota Sapramiška je majhna enota, v kateri imamo 4 oddelke I. in II. starostnega obdobja. Za našimi vrati sta doma prijaznost in toplina.

Veliko igrišče, opremljeno z igral,i si delimo z enoto Žvrgolišče. Z otroki veliko časa preživimo na igrišču vrtca, kjer otrokom omogočamo in jih spodbujamo h gibalnim dejavnostim. Otroci lahko razvijajo različne gibalne spretnosti tako na igralih kot na različnih naravnih površinah. Velik poudarek dajemo bivanju na prostem.

V našem vrtcu si prizadevamo, da v delo z otroki vnašamo sodobne pristope in se vključujemo v različne projekte, najpomembnejše pa nam je, da je vsak otrok viden in slišan. 

V enoti se izvajajo obogatitvene dejavnosti

CICIBANOVA BRALNA ZNAČKA PALČEK BRALČEK

Bralno značko lahko opravljajo otroci vseh starostnih skupin, od najmlajših do najstarejših. Namen bralne značke je spodbujanje branja v prostem času, spodbujanje družinskega branja in privzgajanje ljubezni do branja ter s tem bralcev za vse življenje.

CICIBANOVA ŠPORTNA ZNAČKA

Gibalni/športni program Mali sonček je namenjen otrokom od 2. do 6. leta. Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Vadba je prijetna in prilagojena otrokom.

PLESNA SKUPINA

Otroci se na plesnih uricah gibajo ob zvokih raznovrstne glasbe. Uresničujejo željo po plesnem izražanju notranjega ter zunanjega sveta.