Enota Vančka Šarha

Na enoti sta dve stavbi in sicer na Smoletovi ulici 7 ter na ulici Moša Pijade 30.

Telefon: Smoletova: 02/33 03 416 (pritličje), 02/33 03 420 (1. nadstropje)
Telefon: Moša Pijade : 02/33 03 418 (pritličje), 02/33 03 417 (1. nadstropje)

e-naslov: vjf.enotavanceksarh@guest.arnes.si

Poslovni čas: od 5.00 do 17.00 ure

Vodja enote: Nataša Čavničar

SKUPINE:

Smoletova ulica 7

 • skupina Ribe
 • skupina Bibe
 • skupina Račke
 • skupina Čebelice
 • skupina Žabe
 • skupina Ježi

Ulica Moše Pijada 30

 • skupina Metulji
 • skupina Muce
 • skupina Kužki
 • skupina Zajci
 • skupina Srne
 • skupina Veveričke

Enota Vančka Šarha se nahaja v dveh stavbah. V enoti je 12 oddelkov otrok  prvega in drugega starostnega obdobja. Vzgojno-izobraževalno delo poteka po metodologiji Korak za korakom. Igralnice v stavbi na Smoletovi ulici imajo terase, kjer se prav tako izvajajo posamezne vzgojno-izobraževalne dejavnosti. V stavbi je velika in bogata knjižnica ter večnamenski prostor. Imamo samostojno kuhinjo, glasbeno igralnico in telovadnico.

Imamo veliko igrišče opremljeno z igrali. Z otroki veliko časa preživimo na igrišču vrtca, kjer otrokom omogočamo in jih spodbujamo h gibalnim dejavnostim. Otroci lahko razvijajo različne gibalne spretnosti tako na igralih kot na različnih naravnih površinah. Velik poudarek dajemo bivanju na prostem.

V našem vrtcu si prizadevamo, da v delo z otroki vnašamo sodobne pristope in se vključujemo v različne projekte, najpomembnejše pa nam je, da je vsak otrok viden in slišan. Za našimi vrati sta doma prijaznost in toplina.

V enoti se izvajajo obogatitvene dejavnosti

PEVSKI ZBOR

Skozi šolsko leto se otroci učijo otroške in ljudske pesmi, banse, šaljivke, izštevanke, spoznavajo različne glasbene instrumente in mnogo drugega. Otroci skozi igro odkrivajo in negujejo umetniške sposobnosti. Predstavijo se na javni prireditvi Ciciban pleše in poje.

CICIBANOVA BRALNA ZNAČKA PALČEK BRALČEK

Bralno značko lahko opravljajo otroci vseh starostnih skupin, od najmlajših do najstarejših. Namen bralne značke je spodbujanje branja v prostem času, spodbujanje družinskega branja in privzgajanje ljubezni do branja ter s tem bralcev za vse življenje.

CICIBANOVA ŠPORTNA ZNAČKA

Gibalni/športni program Mali sonček je namenjen otrokom od 2. do 6. leta. Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Vadba je prijetna in prilagojena otrokom.

DOSTOPNOST