Enota Veveriček

tel.: 02/33 03 413
e-naslov: vjf.enotasapramiska@guest.arnes.si

Poslovni čas: od 6.00 do 16.30 ure
Vodja enote: Lidija Pejčić

SKUPINE

  • skupina Kresničke

Enota Veveriček je majhna enota, v kateri je en oddelek 1. starostnega obdobja. V njej gostujeta še 2 razvojna oddelka predšolskih otrok O.Š. Gustava Šiliha. Razvojna oddelka sodelujeta s skupino Muce enote Sapramiška.

Veliko igrišče, opremljeno z igrali, si delimo z enoto Žvrgolišče. Z otroki veliko časa preživimo na igrišču vrtca, kjer otrokom omogočamo in jih spodbujamo h gibalnim dejavnostim. Otroci lahko razvijajo različne gibalne spretnosti tako na igralih kot na različnih naravnih površinah. Velik poudarek dajemo bivanju na prostem.

V našem vrtcu si prizadevamo, da v delo z otroki vnašamo sodobne pristope in se vključujemo v različne projekte, najpomembnejše pa nam je, da je vsak otrok viden in slišan.