Enota Žvrgolišče

ENOTA FOCHEVA, Focheva ulica 51, 2000 Maribor

tel.: 02/33 03 407
e-naslov: vjf.enotazvrgolisce@guest.arnes.si

Poslovni čas: od 5.00 do 17.30 ure
Vodja enote: Duška Emeršič                                                                                     

SKUPINE

  • skupina Slončki
  • skupina Levčki
  • skupina Pikapolonice
  • skupina Polžki
  • skupina Zajčki
  • skupina Račke
  • skupina Čebelice
  • skupina Raki
  • skupina Metulji

V enoti Žvrgolišče je uprava vrtca, v njej se nahaja tudi centralna kuhinja. Imamo veliko igrišče opremljeno z igrali. Imamo 9 oddelkov I. in II. starostnega obdobja. Skupna srečanja imamo v večnamenski dvorani vrtca.

Z otroki veliko časa preživimo na igrišču vrtca, kjer otrokom omogočamo in jih spodbujamo h gibalnim dejavnostim. Otroci lahko razvijajo različne gibalne spretnosti tako na igralih kot na različnih naravnih površinah. Velik poudarek dajemo bivanju na prostem.

V našem vrtcu si prizadevamo, da v delo z otroki vnašamo sodobne pristope in se vključujemo v različne projekte, najpomembnejše pa nam je, da je vsak otrok viden in slišan. Za našimi vrati sta doma prijaznost in toplina.

Obogatitvene dejavnosti enote Žvrgolišče

PEVSKI ZBOR

Skozi šolsko leto se otroci učijo otroške in ljudske pesmi, banse, šaljivke, izštevanke, spoznavajo različne glasbene instrumente in mnogo drugega. Otroci skozi igro odkrivajo in negujejo umetniške sposobnosti. Predstavijo se na javni prireditvi Ciciban pleše in poje.

CICIBANOVA BRALNA ZNAČKA PALČEK BRALČEK

Bralno značko lahko opravljajo otroci vseh starostnih skupin, od najmlajših do najstarejših. Namen bralne značke je spodbujanje branja v prostem času, spodbujanje družinskega branja in privzgajanje ljubezni do branja ter s tem bralcev za vse življenje.

CICIBANOVA ŠPORTNA ZNAČKA

Gibalni/športni program Mali sonček je namenjen otrokom od 2. do 6. leta. Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Vadba je prijetna in prilagojena otrokom.

DOSTOPNOST