Obvestila

Some content here depending on data type

OBVESTILO DELOVANJE VRTCA

Spoštovani starši.

Po navodilih MIZŠ (okrožnica) in priporočilih NIJZ vam sporočamo, da od 1.6.2020 dalje, oddelki delujejo v skladu z veljavnimi normativi, ki jih določajo predpisi s področja predšolske vzgoje (kot pred korona virusom.)

Za nemoteno delovanje vrtca vasprosimo, da sporočite prisotnost otroka v vrtec.

CELOTNO OBVESTILO (PDF)

NIJZ DOPIS (PDF)

Obvestilo pred vstopom v vrtec

Spoštovani starši!

Vrtec znova postopno odpira vrata po daljšem zaprtju zaradi epidemije.  Ob  ponovni vključitvi  vaših otrok v vrtec,  bomo skupaj ravnali tako, da bomo kolikor je mogoče, upoštevali priporočilo NIJZ za preprečevanje prenosa okužbe in  varovali zdravje vseh vključenih (otrok, staršev in zaposlenih).

Seznanjamo vas s protokolom sprejema, vašega otroka v Vrtec Jožice Flander Maribor ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19.

-V vrtec pripeljite samo zdravega otroka; če se pojavijo kakršnikoli  znaki obolenj naj otrok ostane doma.
–     Ob prihodu otroka v vrtec s seboj prinesete  podpisano: Izjavo staršev pred vstopom otroka v        vrtec, ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19.  Brez te izjave otroka žal ne bomo smeli sprejeti.

  • Svetujemo naj pripelje in odpelje otroka v vrtec ena odrasla oseba iz istega gospodinjstva.

–     Pred vstopom v vrtec, si nadenite masko. V prostorih vrtca je namreč obvezna uporaba zaščitne maske.

–     Obvezno si razkužite roke.

–      Pred objektom vrtca vzdržujte potrebno varnostno razdaljo (1,5 – 2m), prav tako vzdržujte takšno razdaljo  do strokovne delavke, drugih otrok in staršev, če prihajajo v vrtec hkrati.

– V prostorih vrtca (hodnikih, garderobe), je lahko naenkrat toliko oseb, da je med njimi zagotovljena varnostna razdalja 1,5 do 2 m.

–    Počakajte z vstopom v garderobo, v kolikor sta v prostoru  garderobe več kot dve osebi (varnostna razdalja).

–     Otroka čim prej uredite in pospremite v oddelek  (ali iz vrtca).

–    Vsa potrebna oblačila pripravite v zato namenjeno vrečko/nahrbtnik, ki ga obesite v garderobo. Dodana naj bo tudi ena prazna vrečka za umazana ali mokra oblačila za pranje doma.

–    V vrtec naj otroci ne prinašajo igrač ali drugih predmetov.
–     Dude, ninice so dovoljene izjemoma. Pospravljene so v nahrbtniku in jih bo strokovna    delavka vzela iz nahrbtnika v času počitka.
–     Uporabo javnega prevoza odsvetujemo.

–    Komunikacija s starši bo potekala preko telefona, e-pošte, pisnih sporočil na vhodnih vratih in spletne strani vrtca.

Obveščamo vas, da:

– če zboli otrok z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, ga bomo takoj izolirali v posebnem prostoru – Individualno delo z otroki. O bolezni vas bomo takoj obvestili.
– Če je pri otroku nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestite vrtec.

– Vrtec o tem obvesti NIJZ, ki vodi epidemiološko preiskavo. Z epidemiološko preiskavo se išče izvor okužbe in identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim otrokom v času kužnosti doma, v vrtcu itd.

– Posebej pozorni bomo na čustvene stiske otrok. Potrudili se bomo, da bomo ponovni začetek uspešno prebrodili z prijetnimi dejavnostmi.

– V vrtcu se bomo vsi zaposleni trudili za otroke, pripravljati takšne bivalne in igralne pogoje, da se bodo počutili varno, sprejeto, sproščeno. Proces predšolske vzgoje bo potekal po vseh strokovnih smernicah, z zagotavljanem ugodnih pogojev za razvoj in zadovoljevanje potreb naših najmlajših.

Izvajanje Kurikula bo potekalo fleksibilno, z delom v kotičkih, bivanjem na prostem (razen omejitve igre na igralih in v peskovnikih), s pestrimi gibalnimi, glasbenimi, jezikovnimi (pravljičnimi), naravoslovnimi in drugimi vsebinami.

Prostor bo prirejen trenutnim razmeram. Umaknili bomo mehke igrače in jih nadomestili s ponujanjem nestrukturiranega materiala in sredstvi, ki jih bo mogoče čistiti.

Kuhinja bo delovala nemoteno in v skladu s priporočili pripravljala varno, okusno in zdravo prehrano.

Naše delovanje bo usmerjeno v smiselno izvajanje kvalitetne strokovne izvedbe predšolske dejavnosti tudi v času razmer, ki nas vse bremenijo in za katere bomo vsi prispevali, da se čim prej stabilizirajo in umirijo. Naši malčki naj uživajo, se veselijo in doživijo polno otroštvo.

– Oddelke smo oblikovali glede na število prijavljenih otrok. V mesecu maju je v skupine prijavljenih toliko otrok, da bo število otrok v posamezni skupini skladno s priporočili NIJZ, vendar pa smo morali nekoliko prilagoditi in spremeniti odpiralni čas oddelkov ter nekatere otroke prerazporediti v druge oddelke. Vzgojiteljice bodo vse starše, ki ste prijavili otroka v vrtec telefonsko obvestile o oddelku, v katerega je dodeljen vaš otrok.

Veselimo se ponovnega začetka: otroške razposajenosti, smeha ter radovednosti.

OSTANIMO ZDRAVI!

 

HIGIENSKA PRIPOROČILA (NAVODILA) V ČASU EPIDEMIJE (pdf)

18.5.2020 znova odpiramo vrtec

SPOŠTOVANI STARŠI

Skladno z včeraj sprejetim obvestilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, vas obveščam, da  Vrtec Jožice Flander Maribor, v ponedeljek 18.5.2020 znova odpira svoja vrata. (več …)

Rubrika – Dejavnosti na domu za starše in otroka

SPOŠTOVANI STARŠI!

Za vas smo pripravili rubriko Dejavnosti na domu za starše in otroke, kjer bomo objavljali napotke, dejavnosti  in aktivnosti, ki vam bodo v pomoč pri organizaciji dneva z otroki.

Več si lahko ogledate na povezavi TUKAJ

 

Drage mame

Drage mame

Želimo vam vse najlepše ob vašem prazniku ter vam podarjamo tole pesem Toneta Pavčka:

Mama je ena sama

Mama je ena sama,
prva radost je mama,
prvi spev nina-nana,
prva beseda: mama!

Dajmo vse rože mami,
dajmo vsa sonca mami,
pesem, ki v nas se drami,
dajmo, zapojmo mami:

naj ne ostane brez mame
nihče na širnem svetu,
naj žive naše mame,
mame – najlepše na svetu!
(T. Pavček)

Vse lepo. Ostanite zdravi!

                                                                                       Otroci in kolektiv Vrtca Jožice Flander Maribor

Vrtec do nadaljnjega zaprt

Spoštovani starši starši.

Sporočamo vam, da je vrtec od 16.3.2020 do nadaljnjega zaprt!

Hvala za razumevanje.

OBVESTILO – brez nujnega varstva

Več si lahko ogledate TUKAJ

 

Vpis otrok le preko pošte

Obveščamo vas, da je v času vpisa otrok v vrtec za šolsko leto 2020/2021, od 18. 3. 2020 do 27. 3. 2020, možen vpis le preko elektronske ali navadne pošte.

OBVESTILO ZA STARŠE!

Na podlagi sklepa Vlade RS, št. 18100-7/2020/2 in Uredbe Ministrstva za zdravje vas obveščamo, da zaradi izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, zapiramo VRTEC JOŽICE FLANDER MARIBOR, od ponedeljka, 16. 3. 2020 do petka, 27. 3. 2020.

V primeru novih usmeritev vas bomo obveščali preko spletne strani vrtca.

V imenu otrok in zaposlenih sem vam iskreno zahvaljujemo.

Ravnateljica: Darja Jaušovec

OBVESTILO!

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da zaradi preventivnih ukrepov zaščite otrok in zaposlenih s kronavirusom SARS-CoV-2, dosledno upoštevamo navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Glede na nastalo situacijo, da je pojav kronavirusa potrjen tudi že v Mariboru, do nadaljnjega odpovedujemo naslednje dejavnosti vrtca:

  • odpovejo se vse oblike druženja v povezavi z zunanjimi institucijami

(gledališča, muzeji, športna srečanja, kulturne prireditve, izobraževanja, lutkovna gledališča, tečaji…),

  • vse popoldanske dejavnosti in druge oblike sodelovanja in druženja s starši, starimi starši, zunanjimi obiskovalci- izvajalci  (roditeljski sestanki, pogovorne ure, delavnice, obogatitvene in dodatne dejavnosti…),
  • do nadaljnjega se odpovejo dnevi odprtih vrat (tudi v času uradnega vpisa otrok za novo šolsko leto).

Sproti vas bomo obveščali o vseh novostih, na oglasnih deskah oddelkov ter spletni strani vrtca.

Ko bomo s strani Ministrstva za šolstvo in NIJZ obveščeni, da je nevarnost širitve virusa in morebitnih okužb minimalna, se bodo vse aktivnosti izvajale v skladu z dosedanjimi smernicami sprejetimi v LDN za šolsko leto 2019/2020.

Zaradi zmanjševanja možnosti okužb ter morebitnih zapletov, vas prosimo, da v kolikor zaznate pri otroku znake povišane telesne temperature, kašlja, težave pri dihanju ali kakršnih koli bolezenskih znakov, da o tem obvestite otrokovega pediatra ter otroka zadržite doma.

Za razumevanje se vam v imenu otrok in zaposlenih že v naprej zahvaljujem!

                                                                                      Darja Jaušovec, ravnateljica