Število prostih mest

Starostno obdobje Oznaka oddelka Število oddelkov Število otrok Število prostih mest Število otrok na čakalnem seznamu
1.starostno obdobje 1-2 5 67 3 (2020) 0 LETNIK OTROK 2021 JE ČAKALNA DOBA
2-3 6 76 8
1-3 1 12 0
2. starostno obdobje 3-4 4 66 6 0
4-5 4 80 6
5-6 4 83 5
3-6 5 100 3
Otroci 3-4 let
Kombinirani oddelki Otroci 1. star. obdobje 1 19 0 0
Otroci 2. star. obdobje 0
Razvojni oddelki 0 0 0 0 0
Vzgojno-varstvena družina 1-3 0 0 0 0
3-6 0

DOSTOPNOST