Število prostih mest

Starostno obdobje Oznaka oddelka Število oddelkov Število otrok Število prostih mest Število otrok na čakalnem seznamu
1.starostno obdobje 1-2 5 61 9 0
2-3 6 74 10
1-3 2 23 1
2. starostno obdobje 3-4 5 87 4 0
4-5 5 103 17
5-6 4 84 10
3-6 3 60 3
Otroci 3-4 let
Kombinirani oddelki Otroci 1. star. obdobje 0 0 0 0
Otroci 2. star. obdobje 0
Razvojni oddelki 0 0 0 0 0
Vzgojno-varstvena družina 1-3 0 0 0 0
3-6 0
DOSTOPNOST