Število prostih mest

Starostno obdobje Oznaka oddelka Število oddelkov Število otrok Število prostih mest Število otrok na čakalnem seznamu
1.starostno obdobje 1-2 5 664 0
2-3 6 75 9
1-3 2 24 0
2. starostno obdobje 3-4 5 85 0 0
4-5 5 100 16
5-6 4 81 13
3-6 3 61 2
Otroci 3-4 let
Kombinirani oddelki Otroci 1. star. obdobje 0 0 0 0
Otroci 2. star. obdobje 0
Razvojni oddelki 0 0 0 0 0
Vzgojno-varstvena družina 1-3 0 0 0 0
3-6 0

OPOMBA: Za letnik otrok 2020 – NI PROSTIH MEST.

DOSTOPNOST