Število prostih mest

Starostno obdobje Oznaka oddelka Število oddelkov Število otrok Število prostih mest Število otrok na čakalnem seznamu
1.starostno obdobje 1-2 6 79 1 13
  2-3 6 83 1
  1-3 0 0 0
           
2. starostno obdobje 3-4 5 93 2 0
  4-5 3 60 12
  5-6 4 88 6
  3-6 5 102 2
         
Otroci 3-4 let
           
Kombinirani oddelki Otroci 1. star. obdobje 2 32 0 0
  Otroci 2. star. obdobje 0
           
Razvojni oddelki 0 0 0 0 0
           
Vzgojno-varstvena družina 1-3 0 0 0 0
  3-6   0