Število prostih mest

Starostno obdobje Oznaka oddelka Število oddelkov Število otrok Število prostih mest Število otrok na čakalnem seznamu
1.starostno obdobje 1-2 5 70 0 13
2-3 6 83 1
1-3 0 0 0
2. starostno obdobje 3-4 5 91 4 0
4-5 3 60 10
5-6 4 89 5
3-6 5 103 1
Otroci 3-4 let
Kombinirani oddelki Otroci 1. star. obdobje 2 30 0 0
Otroci 2. star. obdobje 1
Razvojni oddelki 0 0 0 0 0
Vzgojno-varstvena družina 1-3 0 0 0 0
3-6 0