EKO TEDEN V ENOTI RAZVANJE

V Vrtcu Jožice Flander Maribor, enota Razvanje  smo se šolskim letom 2020/2021 vključili v projekt Ekošola kot način življenja. Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, ki je namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki skozi njihov vzgojno-izobraževalni program aktivno sodelovanje na različnih nivojih lokalne skupnosti in širšega družbenega okolja.

Cilji programa Ekošola

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja.
Drugi cilji so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose,
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Dejavnosti

 • Odpadno embalažo smo uporabili za različne vzgojne dejavnosti in didaktične igre.
 • Skrbeli smo za urejenost našega vrtca, igrišča: grabili smo listje, pobirali smeti, pometali in skrbeli za naš eko vrt.
 • Vsebinsko projekta smo usmerili na zdrav način življenja z uživanjem zdrave prehrane, vode in gibanje. Veliko krat smo se odpravili do bližnjega travnika in gozda.
 • Svetovni dan Zemlje smo obeležili tako, da smo najprej ob globusu spoznavali Zemljo, nato pa tudi likovno ustvarjali.
 • Iz odpadnega tetrapaka mleka smo izdelali ptičje hišice.

Zapisala : vzgojiteljica Urška Ačko

DOSTOPNOST
Scroll to Top