Kontakt

Ravnateljica
Darja Jaušovec
, dipl. vzg. predšolskih otrok
tel.: 02/33 03 402
e-naslov: darja.jausovec@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice
Romana Fras
, dipl. vzg. predšolskih otrok
tel.: 02/33 03 405
e-naslov: pom.ravnatelja.vjf@guest.arnes.si

Organizatorka prehrane in ZHR
Bojana Semenič, univ. dipl. ing. živilske tehnologije
tel.: 02/33 03 408
e-naslov: bojana.semenic@guest.arnes.si

Tajništvo
Janja Zimet, posl. sek.
tel.: 02/33 03 400
e-naslov: vrtec-jozice-flander.mb@guest.arnes.si

Računovodstvo
Doroteja Mohorko, dipl. ekon.
tel.: 02/33 03 423
e-naslov: racunovodstvo-vvzmbjf@guest.arnes.si

Knjigovodstvo / Informacije za oskrbnine
Lucija Lorenci, uni. dipl. ekon.
tel.: 02/33 03 411
e-naslov: knjigovodstvo-vvzmbjf@guest.arnes.si

Svetovalna služba
Urška Gorjup Kokerić, mag. prof. inkluz. ped.
tel.: 02/33 03 414
e-naslov: vjf.svetovalna@guest.arnes.si

Uradne ure: od 7. do 15. ure, torek 7. do 16. ure, petek 7. do 14. ure.

Poslovni čas vrtca: od 5. do 17:30 ure.

Odpiralni čas organizacijskih enot prilagajamo potrebam staršev.

Uprava – kje naj najdete

DOSTOPNOST
Scroll to Top