SKUPINA ČEBELICE: Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV

V tem šolskem letu smo, v naši skupini, izvajali projekt z naslovom Z igro do prvih turističnih korakov. Na temo Kultura in turizem smo, skozi različne dejavnosti, spodbujali otroke k odkrivanju in doživljanju znamenitosti našega mesta.

NAMEN PROJEKTA
Otroci kot aktivni raziskovalci, skozi razne dejavnosti, odkrivajo znamenitosti mesta v katerem živijo.

CILJI PROJEKTA

  • Spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja.
  • Otrok se postopoma seznanja s širšo družbo in kulturo.
  • Otrok spoznava, kako je zgrajena družba, in se seznanja z različnimi funkcijami bližnjega družbenega okolja, s poklici, kulturnimi okolji itn.
  • Otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost.
  • Otrok spoznava domači kraj.
  • Otrok s pomočjo zgodb, obiskovalcev, izletov, knjig itn. spoznava pomembne dele lokalne skupnosti.

ŠOLSKO LETO: 2017/2018
SKUPINA: Čebelice
ŠTEVILO OTROK: 21

Preberi cel članek