Svetovalna služba

Svetovalna služba vrtca skupaj s starši, vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in vodstvom sodeluje pri ustvarjanju pogojev, ki omogočajo optimalni razvoj vsakega otroka. Prizadeva si, da bi odrasli otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzivali. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela.

Sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu in po potrebi z ustreznimi zunanjimi ustanovami ter koordinira delo strokovne skupine za otroke s posebnimi potrebami. Skupaj z mobilno specialno pedagoško službo Maribor sodeluje pri odkrivanju, spremljanju in nudenju strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami.

Svetovalna delavka staršem svetuje in jim pomaga:

  • ob vključitvi otroka v vrtec in prehodu v šolo,
  • pri vzgoji in otrokovem razvoju,
  • ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo mlajšega sorojenca, ločitev staršev, selitev, smrt, socialno-ekonomske stiske),
  • pri otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težavah ter stiskah (težave pri hranjenju, spanju, nemirnost, nočne more, strah, neželeno vedenje in drugo).

Svetovanje je lahko osebno, v obliki predavanj ali pedagoških delavnic. Poteka na osnovi prostovoljnosti vsakega posameznega udeleženca, na osnovi zaupnosti podatkov, dogovora in vedno v dobrobit otroka.

DOSTOPNOST
Scroll to Top