Naziv operacije: Program ohranjanja biodiverzitete in pristne kulturne krajine Pohorja
Akronim operacije: BARVE IN VONJI POHORJA
Nosilec projekta: Verus d.o.o.

Partnerji projekta: 

 1. Hiška Zelišč – ekološka kmetija PATRICIJA ŠENEKAR S.P.
 2. Čebelarstvo Cesar – MARKO CESAR s.p.
 3. Vrtec Jožice Flander – enota Razvanje

POVZETEK OPERACIJE

Razlogi za operacijo

Nahajamo se v enem najbogatejših biotskih območij Evrope. Na robu med gozdnim in travniškim ekosistemom Pohorja in v bližnjih gričih Kozjaka se je razvila največja biotska raznovrstnost, ki je najprivlačnejši atribut regije. Zaradi intenzivnega kmetijstva, zaraščanja površin, travišč brez cvetočih rastlin izginja pristna in avtohtona podoba krajine, še huje izginja paša za čebele. Zaradi vedno večje rabe fitofarmacevtskih sredstev v sadovnjakih, vinogradih in na polju vsako leto umre ogromno čebel, še posebej na območju TOTI LAS, ki je izrazito sadjarsko-vinogradniško. Vendar se ti pridelovalci ne zavedajo, da so čebele ključne za njihov pridelek, saj oprašijo 80 % rastlin. Taka zaraščena in razmeroma monotona pokrajina je manj privlačna tudi za ljudi in turizem. Glede na to, da je glavni razvojni cilj območja Pohorje-Maribor-Kungota postati prepoznavna zelena turistična destinacija, je trajnostni odnos do okolja in varovanje biodiverzitete ključna prioriteta.

NAMEN OPERACIJE je

 • Valorizacija avtohtonega rastlinstva Pohorja in Kozjaka, naravne in kulturne dediščine zelišč in čebelarstva,  tradicionalnih in tipičnih pohorskih rastlin, njihove rabe in učinkov,
 • Oblikovati in izvesti program za osveščanje prebivalstva o pomenu biotske raznovrstnosti ter tako dvigniti družbeno odgovorno zavest do narave in okolja,
 • Spodbuditi spremembe v kmetijstvu s spodbujanjem ekološke pridelave in čebelarstva, preprečitev opuščanja in zaraščanja površin z uvajanjem trajnostnega kmetijstva na območjih ohranjene narave
 • Poskrbeti za pašo čebel s spodbujanjem zasaditve medovitih rastlinah na vrtovih, v okolici hiš
 • Opremiti eko zeliščarsko kmetijo in čebelarstva za razvoj kombiniranih inovativnih izdelkov med – zelišča pod oznako Pohorje
 • Izobraževati deležnike za trajnosten odnos do okolja, ohranjanje in pravo rabo zelišč in medu.

Aktivnosti

 • Identifikacija pohorskega rastlinstva in dediščine: izvedbo raziskave: Identifikacija pohorskega rastlinstva in dediščine (raziskava o kulturni krajini: s tem povezane naravne in kulturne dediščine, avtohtono rastlinstva – tipične vrste divjih in gojenih zelišč, užitne cvetlice, tradicionalna raba, jedi, pripravki za zdravje, dediščina čebelarstva in zgodovine Razvanja
 • Program ozaveščanja in usposabljanja: PROGRAM  bo osveščal in izobraževal ciljne skupine o pomenu ohranjanja biodiverzitete rastlinstva, ohranjanju paše za čebele, spoznavanju in rabi avtohtonega rastlinstva v izdelkih in doživetjih, ekološki pridelavi in čebelarstvu.
 • Čajanke in gozdna potepanja: aktivnosti učilnice v naravi, potepanja po naravi, gozdu, nabiranje in sušenje užitnih rastlin, ustvarjalne delavnice v naravi, na eko zeliščni kmetiji Hiška zelišč ali čebelarstvu Cesar, čajanke v šoli ali vrtcu
 • Medene ustvarjalne delavnice za otroke namenjen osveščanju o pomenu čebel in aktivnostim za ohranjanje čebel, predstavitev dela čebelarja in spoznavanje ekološke hrane; predstava o čebeli Eli
 • Pohorske cvetoče zgodbe – knjižica s poučnimi zgodbami, katalog Barve in vonji Pohorja, izobraževalni letaki o tinkturah in čajih in filmi
 • Zeliščni in pohorski dnevi z izvajanjem akcij »V vsak vrt medovito rastlino! In »Zasadimo cvetoč travnik«
 • Zasaditev pohorskih zelišč, oprema za sušenje in mletje, embalaža
 • Zasteklitev učnega čebelnjaka in lesena fasada, potok in učne table za prikaz dediščine Razvanja, spletna stran o pohorskem medovitem vrtu
 • Spoznavanje pohorskega rastlinstva in medu, čebeljih izdelkov v vrtcu, informiranje in osveščanje javnosti.

Rezultat operacije

Pričakovan rezultat operacije je dvig ozaveščenosti o avtohtonih in medovitih rastlinah območja, pomenu ohranjanja biodiverzitete in vzpostavljanju paše za čebele. Rezultat operacije je 1000 informiranih in izobraženih oseb o tej edinstveni naravni in kulturni dediščini območja, oblikovana gradiva, ki bodo zagotovila nadaljnje osveščanje, odgovoren odnos in rabo. Vzpostavljeno partnerstvo za doseganje skupnega javnega interesa in družbene odgovornosti, med eko zeliščno kmetijo, čebelarstvom, vrtcem in agencijo za promocijo lokalnih izdelkov predstavlja potencial za nadaljnji razvoj inovativnih lokalnih izdelkov, turističnih storitev in doživetij v odgovornem odnosu do narave.

Povezave do spletnih strani:
Evropska komisija – kmetijstvo in razvoj podeželja 
Program razvoja podeželja

DOSTOPNOST
Scroll to Top