Kultura in turizem OE Žvrgolišče

Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV

Voda in zdravilni turizem

VPLIV VODE NA ZDRAVJE

 

Trajanje projekta: Šolsko leto 2021/2022
Nosilka projekta: Vse strokovne delavke vrtca
Koordinator: Tadeja Težak
Enota: Žvrgolišče

1. NAMEN PROJEKTA
V šolskem letu 2021/2022 smo se strokovne delavke vrtca Jožice Flander Maribor, enota Žvrgolišče odločile in prijavile na projekt Turistične zveze Slovenije, Voda in zdravilni turizem, s podnaslovom Vpliv vode za zdravje.

V okviru projekta smo otrokom želeli predstaviti pomembnost pitne vode v naravi. Otrokom smo želeli pokazati, od kod prihaja voda, kaj vse z njo počnemo in kako pomembna je za naše zdravje, predvsem pa ozavestiti, kakšno srečo imamo, da imamo pitno vodo na vsakem koraku.

Veliko smo se pogovarjali o našem zdravju. Otroci sprva niso vedeli, kako pomembna je voda za naše zdravje. Bili so presenečeni, ko smo jim povedali, da bi brez vode zdržali bistveno manj časa kot brez hrane.

Prebirali in prebrali smo različne zgodbe, npr. Kapljice vode, Ta čudovita voda, Voda itd.  Zgodbe so bile odlično izhodišče za pogovor o vodi. Ugotovili smo, da nas voda obdaja povsod in da smo nenehno v stiku z njo; jo pijemo, z njo si večkrat na dan umivamo roke, z vodo se stuširamo, jo uporabljamo za kuhanje … pa tudi v naravi nas nenehno spremlja – v obliki dežnih kapljic, luž, potokov, jezer, rek in morij …

 

2. CILJI PROJEKTA

 • Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju.
 • Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave;
 • Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave.
 • Otrok razlikuje pijače in pitno vodo od ostalih tekočin.
 • Razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok in nog), ravnotežje.
 • Otrok posluša svoji starosti primerne pravljice, pesmice in besedila.
 • Otrok spoznava besedo kot informacijo.
 • Otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava.
 • Otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico.
 • Otrok spoznava besedo kot informacijo,
 • Otrok prisluhne informacijam o vodi,
 • Otrok spoznava način zbiranja, shranjevanja in prenosa informacij,

3. OPIS  IZVEDBE PROJEKTA
Kultura in turizem OE Žvrgolišče

Skozi vse šolsko leto se pogovarjamo o našem zdravju – o zdravi prehrani, pomenu gibanja, o škodljivosti ekranov, o potrebnem počitku in seveda tudi o vodi.

Raziskovali smo, od kod prihaja pitna voda. Večina odgovor je bila seveda iz pipe. S tem smo odprli nova vprašanja – kako pride voda v pipo, ali lahko povsod pijemo vodo iz pipe ipd.
Za odgovore smo obiskali knjižnico, kjer smo si izposodili knjige, v katerih smo iskali odgovore.
Ker je sama tema zelo obširna in tudi težka za razumevanje, smo ob slikovnem materialu poiskali tudi video material na internetu, s pomočjo katerega smo si lažje razjasnili pojme podtalnica, vodnjak, filtri, vodovodno podjetje in postopek vode do naših kozarcev.

Ko smo raziskali izvir vode, smo skušali odgovoriti, kje vse vodo potrebujemo. Ob tem smo ločili, kje in zakaj nam je voda nujno potrebna in kje jo uporabljamo za zabavo. Otroci so našteli veliko stvari, kjer potrebujemo vodo v vsakdanjem življenju – za pitje, umivanje rok, telesa, zob, zalivanje rastlin, niso pa se spomnili kuhanja.
Dejavnosti, kadar vodo uporabljamo za zabavo, so bile enostavne za poiskat – kopanje v bazenih, škropljenje, igre z vodo in poskusi z njo.

Otroke smo seznanili s pesmimi Tri luže, Dekle je po vodo šlo, Dežek pada, ki so jih z veseljem prepevali, nekatere skupine, pa so pesmi deklamirale.

V okviru likovne dejavnosti smo se lotili različnega likovnega ustvarjanja – ustvarjali dežne kapljice s tušem, slikanje s čopičem, kolažni tisk, slikanje z voščenkami, itd.

Raziskovali smo, kje vse najdemo vodo v naravi. Ugotovili smo, da je večina našega planeta sestavljena iz vode. Da so to morja, reke, potoki, jezera, ribniki in luže.

Deževne dni smo izkoristili za poslušanje dežja in nato slikanje le tega, za skakanje po lužah, sprehod v dežju. Dež so otroci slikali ob poslušanju dežja na mokro podlago (liste so zmočili na dežju) in z vodenimi barvicami naslikali, kako se počutijo ob dežju. Opazovali smo dežne kapljice, kako padajo z neba na zemljo in se na tleh razletijo v veliko manjših drobnih kapljic. To smo poskusili tudi plesno in likovno ponazoriti. Zaplesali smo ob glasbi za sproščanje Dež in s slamico razpihali tuš. Na pesem Kaplja, kapljica avtorice Mojce Robič, in instrumentalno glasbo smo ustvarili plesno improvizacijo, v kateri smo ponazarjali kapljice.

Izvedli smo tudi poskus Žejne papirnate brisačke, pri katerem smo v tri kozarce nalili vodo, vanjo vmešali jedilno barvo, nato pa vanje namočili papirnate brisače. Otrokom je bil poskus zelo zanimiv. Ugotovili smo, da sta se na vrhu brisačke dve barvi tudi med seboj zmešali in da je nastala nova barva.

Strjene aktivnosti ki smo jih izvedli v sklopu projekta so bile:

 • POGOVOR O VODI (Največ časa smo pogovoru o vodi namenili 22. marca ob Svetovnem dnevu voda. Pogovorili smo se o vplivu vode na življenje, kje vse najdemo vodo, kaj se bi zgodilo če bi vode zmanjkalo, kako lahko pripomoremo k odgovornemu ravnanju z vodo…);
 • PRIVZGAJANJE ODGOVORNEGA RAVNANJA Z VODO TUDI V SANITARIJAH;
 • LIKOVNO SOUSTVARJANJE (Skupaj s strokovnima delavkama in otroci smo ustvarili vodnjak v okviru Svetovnega dneva vode.);
 • LIKOVNO USTVARJANJE Z DEŽNIMI KAPLJICAMI (Ob deževnem dnevu smo pripravili likovno delavnico, kjer smo opazovali, kaj se z barvami na list dogaja če jih postavimo na dež.);
 • SEZNANITEV S PESMICO TRI LUŽE, DEKLE JE PO VODO ŠLO;
 • PLES OB LJUDSKI GLASBI – OB BISTREM POTOČKU JE MLIN;
 • CEVKINI POSKUSI (Opravili smo poskus Lačne marjetice.);
 • SPREHOD IN IGRA V DEŽJU (Lovili smo kapljice in si jih ogledovali na predmetih v času dežja.);
 • SPODBUJANJE PITJA VODE V ČASU BIVANJA V VRTCU.

4. VTISI IN IZJAVE OTROK TER DRUGIH SODELUJOČIH

Otroci so skozi projekt uživali, kar je bil tudi namen in cilj projekta.

Menimo, da so otroci skozi dejavnosti pridobili mnogo novih informacij o vodi in da so spoznali, kako zelo je pomembna tako za nas, kot tudi za vsa ostala živa bitja.

Otroci so v projektu spoznali, kako voda vpliva na naše zdravje, kako pridobivamo pitno vodo, kje vse vodo najdemo, zakaj jo potrebujemo.

V času projekta smo se naučili tudi nove deklamacije, pesmice in ples itd.

Izjave otrok o vodi:

»Voda je varna za pit in umivat.«
»Voda je lahko topla.«
»Odpadkov ne smemo metati v vodo.«
»Voda je vse okoli nas.«
»V Afriki ni čiste vode, samo umazana..«
»Če mečeš smeti v vodo, nastane otok plastike«
»V Ukrajini sploh nimajo več vode.«
»V morsko vodo ne smemo metati plastike in drugih smeti, ker se lahko živali zastrupijo.«

Zgodba z naslovom Kapljica na poti okoli sveta je vzpodbudila pri  otrocih razmišljanje, podali so različna mnenja:

»Ko postanejo črni oblaki, nastane dež.«
»Mavrica nastane iz sončnih žarkov in dežja.«
»Kapljica naredi ledene kristale.«
»Tudi ko jočemo nastanejo kapljice. «
»Kapljica lahko potuje okoli celega sveta.«

5. SODELOVANJE

V projektu smo sodelovali s knjižnico, z drugimi skupinami v enoti.

6. ZAKLJUČNE MISLI

Otrokom je bila tematika zanimiva. O vodi so nekaj že vedeli, veliko pa so želeli še izvedeti.

Veliko časa smo namenili projektu. Spodbujali otroke k odgovornem ravnanju z vodo – zapiranje pip po umivanju rok ipd.

Otrokom so bili zelo zanimivi različni poskusi z vodo.

V samem projektu so uživali, veliko doživeli, spoznali, aktivno sodelovali itd.

7.  JAVNA PREDSTAVITEV

S projektom smo seznanili starše ter jim sproti poročali, kaj vse počnemo v okviru projekta. Poročilo projekta bomo objavili na spletni strani našega vrtca.

8. Poimenski seznam sodelujočih mentorjev za izdajo potrdil:

 • Andreja Bezjak
 • Martina Lukman
 • Bernardka Kolar
 • Katja Žuraj
 • Jasna Tominc
 • Tadeja Težak
 • Biljana Lazarević
 • Jasmina Stažić
 • Nataša Čavničar
DOSTOPNOST
Scroll to Top