OBVESTILO

Spoštovani starši,

 

v skladu z včerajšnjo okrožnico MIZŠ smo bili ravnatelji in ravnateljice vrtcev obveščeni, da vrtci, ki se nahajamo v »rdečih« regijah nadaljujejo z izvajanjem dejavnosti v polnem obsegu.

Še vnaprej ostajajo v veljavi ukrepi, ki so že znani. Hvala, da jih spoštujete.

Iz okrožnice izhaja tudi to, da bodo v nadaljevanju plačila oproščeni samo starši, katerih otroci ne bodo obiskovali vrtca in so v tako imenovanih »črnih« regijah. Citiram razdelek na drugi strani okrožnice:

»Vrtci, ki se nahajajo v »rdečih« regijah, nadaljujejo z izvajanjem dejavnosti v polnem obsegu, ob upoštevanju preventivnih zaščitnih ukrepov za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

V »črnih« regijah, v katerih je z odlokom začasno prepovedano zbiranje ljudi v vrtcih in vrtec zagotavlja le nujno varstvo, bodo starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni. Pravno podlago določa Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št.175/20in203/20–ZIUPOPDVE).«

Kot lahko sklepamo iz besedila, je brezplačen vrtec samo še v »črnih regijah«, kar pa je popolnoma drugače, kot smo bili vrtci seznanjeni s prejšnjo okrožnico MIZŠ, v kateri je bilo navedeno:

»PKP8 Vlada RS že pripravlja, vanj pa bo vključena tudi določba, ki bo omogočala, da bodo starši, ki otrok v času epidemije ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do oprostitve plačila. Določba bo veljala tako za javne, kot tudi za zasebne vrtce.«

Ugotavljamo, da v novem predlogu PKP8 zgoraj navedene določbe več ni. Kako bo s plačilom oskrbnine za čas od 26. 1. 2021 dalje, trenutno ne moremo predvideti. Vrtci trenutno izvajamo dejavnost v polnem obsegu in kot je razumeti, je predvideno, da se oskrbnina zaračuna za vse vključene otroke, ne glede na prisotnost otroka. V primeru odsotnosti otroka se odšteje le strošek prehrane. Iz navedenega torej izhaja, da se bo staršem, ki ste kljub temu, da ste za čas od 26. 1. 2021 naprej imeli otroka v domačem varstvu, obračunala oskrbnina, zmanjšana za stroške prehrane.

MIZŠ smo preko Skupnosti vrtcev Slovenije ter Združenja ravnateljev Slovenije že pozvali k ponovni proučitvi te problematike in upamo na pozitivno rešitev.

Prijazen pozdrav.

Darja Jaušovec, ravnateljica

 

DOSTOPNOST
Scroll to Top