OBVESTILO O DELOVANJU VRTCA V ČASU OD 1. 4. 2021 DO 11. 4. 2021

Spoštovani starši.

Kot smo vam že sporočili, bo v času od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021, zagotovljeno  nujno vzgojno izobraževalno varstvo. Nujno vzgojno izobraževalno varstvo se organizira za otroke, katerih sta oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi, v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah. Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca, kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) vrtcu predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi.

Na osnovi vaših prijav smo organizirali skupine, kader in delovni čas. Odprte imamo enoto Žvrgolišče (uprava vrtca, Focheva ul. 51, 2000 Maribor).

Poskrbeli bomo, da se bodo otroci v novem okolju dobro počutili, vas pa prosimo, da za zaščito tako otrok, kot tudi zaposlenih pred okužbo s SARS-CoV-2, v vrtec prihajajo le zdravi otroci in zdrave osebe, ki pripeljejo otroka ter, da dosledno  upoštevate nošenje maske, razkuževanje rok in upoštevate varnostno razdaljo. Hvala vam!

S prijaznimi pozdravi,

Darja Jaušovec, ravnateljica

 

DOSTOPNOST
Scroll to Top