Obvestilo pred vstopom v vrtec

Spoštovani starši!

Vrtec znova postopno odpira vrata po daljšem zaprtju zaradi epidemije.  Ob  ponovni vključitvi  vaših otrok v vrtec,  bomo skupaj ravnali tako, da bomo kolikor je mogoče, upoštevali priporočilo NIJZ za preprečevanje prenosa okužbe in  varovali zdravje vseh vključenih (otrok, staršev in zaposlenih).

Seznanjamo vas s protokolom sprejema, vašega otroka v Vrtec Jožice Flander Maribor ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19.

-V vrtec pripeljite samo zdravega otroka; če se pojavijo kakršnikoli  znaki obolenj naj otrok ostane doma.
–     Ob prihodu otroka v vrtec s seboj prinesete  podpisano: Izjavo staršev pred vstopom otroka v        vrtec, ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19.  Brez te izjave otroka žal ne bomo smeli sprejeti.

  • Svetujemo naj pripelje in odpelje otroka v vrtec ena odrasla oseba iz istega gospodinjstva.

–     Pred vstopom v vrtec, si nadenite masko. V prostorih vrtca je namreč obvezna uporaba zaščitne maske.

–     Obvezno si razkužite roke.

–      Pred objektom vrtca vzdržujte potrebno varnostno razdaljo (1,5 – 2m), prav tako vzdržujte takšno razdaljo  do strokovne delavke, drugih otrok in staršev, če prihajajo v vrtec hkrati.

– V prostorih vrtca (hodnikih, garderobe), je lahko naenkrat toliko oseb, da je med njimi zagotovljena varnostna razdalja 1,5 do 2 m.

–    Počakajte z vstopom v garderobo, v kolikor sta v prostoru  garderobe več kot dve osebi (varnostna razdalja).

–     Otroka čim prej uredite in pospremite v oddelek  (ali iz vrtca).

–    Vsa potrebna oblačila pripravite v zato namenjeno vrečko/nahrbtnik, ki ga obesite v garderobo. Dodana naj bo tudi ena prazna vrečka za umazana ali mokra oblačila za pranje doma.

–    V vrtec naj otroci ne prinašajo igrač ali drugih predmetov.
–     Dude, ninice so dovoljene izjemoma. Pospravljene so v nahrbtniku in jih bo strokovna    delavka vzela iz nahrbtnika v času počitka.
–     Uporabo javnega prevoza odsvetujemo.

–    Komunikacija s starši bo potekala preko telefona, e-pošte, pisnih sporočil na vhodnih vratih in spletne strani vrtca.

Obveščamo vas, da:

– če zboli otrok z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, ga bomo takoj izolirali v posebnem prostoru – Individualno delo z otroki. O bolezni vas bomo takoj obvestili.
– Če je pri otroku nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestite vrtec.

– Vrtec o tem obvesti NIJZ, ki vodi epidemiološko preiskavo. Z epidemiološko preiskavo se išče izvor okužbe in identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim otrokom v času kužnosti doma, v vrtcu itd.

– Posebej pozorni bomo na čustvene stiske otrok. Potrudili se bomo, da bomo ponovni začetek uspešno prebrodili z prijetnimi dejavnostmi.

– V vrtcu se bomo vsi zaposleni trudili za otroke, pripravljati takšne bivalne in igralne pogoje, da se bodo počutili varno, sprejeto, sproščeno. Proces predšolske vzgoje bo potekal po vseh strokovnih smernicah, z zagotavljanem ugodnih pogojev za razvoj in zadovoljevanje potreb naših najmlajših.

Izvajanje Kurikula bo potekalo fleksibilno, z delom v kotičkih, bivanjem na prostem (razen omejitve igre na igralih in v peskovnikih), s pestrimi gibalnimi, glasbenimi, jezikovnimi (pravljičnimi), naravoslovnimi in drugimi vsebinami.

Prostor bo prirejen trenutnim razmeram. Umaknili bomo mehke igrače in jih nadomestili s ponujanjem nestrukturiranega materiala in sredstvi, ki jih bo mogoče čistiti.

Kuhinja bo delovala nemoteno in v skladu s priporočili pripravljala varno, okusno in zdravo prehrano.

Naše delovanje bo usmerjeno v smiselno izvajanje kvalitetne strokovne izvedbe predšolske dejavnosti tudi v času razmer, ki nas vse bremenijo in za katere bomo vsi prispevali, da se čim prej stabilizirajo in umirijo. Naši malčki naj uživajo, se veselijo in doživijo polno otroštvo.

– Oddelke smo oblikovali glede na število prijavljenih otrok. V mesecu maju je v skupine prijavljenih toliko otrok, da bo število otrok v posamezni skupini skladno s priporočili NIJZ, vendar pa smo morali nekoliko prilagoditi in spremeniti odpiralni čas oddelkov ter nekatere otroke prerazporediti v druge oddelke. Vzgojiteljice bodo vse starše, ki ste prijavili otroka v vrtec telefonsko obvestile o oddelku, v katerega je dodeljen vaš otrok.

Veselimo se ponovnega začetka: otroške razposajenosti, smeha ter radovednosti.

OSTANIMO ZDRAVI!

 

HIGIENSKA PRIPOROČILA (NAVODILA) V ČASU EPIDEMIJE (pdf)

DOSTOPNOST
Scroll to Top