Poročilo projekta »Zdravje v vrtcu« za šolsko leto 2021-2022

V našem vrtcu se zavedamo pomena zdravja za otroke in tako smo tudi v letošnjem šolskem letu 2021-22 sodelovali v projektu »Zdravje v vrtcu«, ki ga organizira NIJZ. Letošnja rdeča nit projekta je
»KREPIM (OBLIKUJEM) SEBE IN MOJO SKUPNOST«.

Novo šolsko leto daje priložnost novim spoznanjem, izkušnjam in priložnostim srečati, doživeti nekaj lepega, novega. Spoznanja in znanja nas krepijo, naredijo bogatejše, močnejše in modrejše. Otroci se bolj ali manj vsega šele učijo, odrasli pa z novimi izkušnjami lahko svoja prepričanja in navade tudi spremenimo.

S sodelovanjem v projektu smo želeli, da zdravi posamezniki gradijo zdravo družbo. Dovolile smo otrokom lastno izkustvo, vključenost, pristnost, iskrenost. Pokazali smo jim, da nam je mar, da jih slišimo in vidimo.  Hkrati pa smo jim pokazali, da tudi sami vplivajo in oblikujejo svojo skupnost.

Mlekastično
Mleko je pomemben vir energije za naše življenje. Vsakič, ko zaužijemo mleko in mlečne izdelke, zaužijemo veliko pomembnih vitaminov, mineralov in beljakovin, in s tem pripomoremo k ohranjanju našega zdravja.
Veliko otrok se s hrano sreča v trgovini, ko je že ta predelana in zapakirana. Otroci ne poznajo izvora hrane in ne vedo kako pride hrana v trgovino. Zelo pomembno je, da otroci spoznajo izvor mleka in mlečnih izdelkov.

Naš največji izziv je bil raziskovanje od kod pridobimo mleko? Veliko informacij smo našli v knjigah in na spletu. Otroci so postavljali vprašanja in iskali odgovore.  Da bi bolje spoznali življenje na kmetiji, smo se  odpravili na obisk bližnje kmetije družine Pleteršek. Nad obiskom  kmetije smo bili vsi zelo navdušeni.

Spoznali  smo življenje živali na kmetiji, predvsem krav. Spoznali kako morajo  na kmetiji skrbeti za svoje krave in jim zagotoviti veliko hrane in sveže vode. Videli so, da krave jedo seno, koruzo, travo in da tudi krave potrebujejo prostor kjer se lahko uležejo in odpočijejo. Spoznavali in utrjevali smo pojme domače in gozdne živali ter se seznanili z izvorom slovenskega mleka in mlečnih izdelkov ter mlečne poti.

Z obiskom kmetije so otroci pridobili nove bogate izkušnje in možnost za razvoj pozitivnega odnosa do lokalno pridelanega in lokalnih kmetij.

Prijateljstvo-nestrpnost
Z otroki smo se pogovarjali o tem kaj pomeni strpnost, razumevanje različnosti, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi. Povedali smo, da sta strpnost in prijateljstvo zelo pomembna za naše medsebojne odnose. Izvajali smo aktivnosti za opazovanje, prepoznavo in zavedanje o zmožnostih, počutju in čustvih  otrok in odgovorih nanje. Poudarek je bil na pozitivnih sporočilih in aktivnostih, ki so krepile otrokovo samopodobo, samozavest in samospoštovanje ter s tem vplivale tudi na dobro počutje otrok.
Prebirali smo pravljice, se igrali z lutkami, igrali se socialne igre na temo o prijateljstvu, ob katerih smo se z otroki pogovarjali ter prišli do skupnega zaključka, da je strpnost, prijateljstvo, spoštovanje, medsebojna pomoč pomembna za medsebojno bivanje …
Skupaj smo sklenili, da bomo drug do drugega strpni in prijateljski.
Skozi uresničevanje vseh ciljev smo spodbujali prijateljstvo med otroki, medsebojno spoštovanje, razumevanje, sprejemanje ter posledično tudi sodelovanje med otroki in odraslimi.

Varno s soncem
Otroke smo skozi različne dejavnosti seznanjali z nevarnostjo sončnih žarkov in kako se je možno pred nevarnostjo zaščititi. Najbolj se temu posvetimo konec pomladi oziroma ob pričetku poletja.
Otroke smo o nevarnosti sonca seznanjali skozi pogovor ob slikovnem gradivu in ob fotografijah. O tem kako se zaščitimo pred močnim in nevarnim soncem, pa smo si pomagali z demonstracijami ob dojenčku, z ogledom rekvizitov, ki služijo za varnost pred soncem, z zgodbicami, pravljicami in pesmicami o soncu. Ni pa manjkalo izkustvenega učenja. Ko smo se odpravili na sprehod smo si nadeli primerna oblačila, razna pokrivala in sončna očala. Igre na prostem smo izvajali pod naravno senco (pod drevesi ali v senci stavb). Ob vročih dnevih se hladimo z igrami z vodo: pretakamo vodo iz ene posode v drugo, se škropimo, se igramo z ladjicami, morskimi živalmi …
Med 10.00 – 17.00 ure se ne izpostavljamo direktnemu soncu. Redno preverjamo dnevne napovedi UV indeksa na ARSO spletni strani: https://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/bulletin/bio/.
Pogosto pijemo vodo.
Skozi pogovor pa smo otroke seznanjali tudi o pozitivnih učinkih sonca, o tem kako je sonce za nas zelo koristno in pomembno (nastanek vitamina D, dobro počutje, toplota, svetloba), da lahko s pravilnim ravnanjem zmanjšamo učinke UV sevanja in ostanemo zdravi.
Seznanjali smo jih tudi, da je sonce koristno za vsa živa bitja in rastline, saj brez sonca ne bi bilo življenja. Na tak način so si lahko otroci oblikovali razvoju primerne predstave o njem.

Zdrava prehrana
Z zdravo prehrano se v našem vrtcu srečujemo skozi celo leto. Naša organizatorka prehrane skrbi za raznolik jedilnik, velikokrat pa se v jedilnikih uporablja ekološko živilo. Zavedamo se, da se otroci šele navajajo na različne okuse in je zato zelo pomembno, da jim nudimo čim bolj raznolike, sveže pripravljene obroke iz lokalno pridelane hrane. Z otroki smo si ogledali prehransko piramido, ter se o njej pogovarjali.
Najbolj smo se dotaknili sadja in zelenjave, saj je otrokom najbolj blizu, saj imamo različne vrste sadja vsak dan na jedilniku in jih skoraj vsi otroci že znajo poimenovati. Poimenovali smo različne vrste sadja in zelenjave s pomočjo slik iz knjige “Moja druga knjiga” – Učila. Seznanili smo se s slikanico Zakaj je Palčka Skakalčka bolel trebušček? – Pendl Ž. M. Otrokom je bila zgodbica zelo všeč. O slikanici smo se z otroki pogovarjali, nekateri otroci so povedali tudi svoje izkušnje. Spoznali smo, da če pojemo preveč sladkarij nas boli trebušček.
Seznanili smo se tudi z zgodbico Zelo lačna gosenica – Eric Carle, katero so otroci tudi dramsko uprizorili za starše na zaključni prireditvi.
Sadje in zelenjavo smo spoznavali tudi preko igre. V neprozorno vrečo smo dali plastično sadje in zelenjavo. Otroci so sadeže in zelenjavo posamično vzeli iz vreče in ga poimenovali. Šteli smo jih, razvrščali in prirejali. Na sprehodu smo si ogledali zelenjavni vrt, se sprehodili po tržnici, kjer nam je branjevka predstavila in poimenovala še nepoznano zelenjavo. Izrezovali smo razno sadje in zelenjavo iz časopisnega papirja in revij ter jih ločili sadje/zelenjava in zalepili na plakat.
Sami smo si naredili sadno solato iz različnega sadja. Otroci so pomagali lupiti in rezati sadje. Na koncu smo se s solato posladkali. Naredili smo si tudi limonado iz limon in pomaranč.
Seznanjali smo se s pesmico Lubenica – Priredila: Mojca Pavlič, Rajalno igro: “Rdeče češnje rada jem” – ljudska. Sadeže smo tudi naslikali s tempera barvicami (grozdje, jagode, jabolka, hruške). In na hodniku naredili razstavo. Otroci so v dejavnostih zelo uživali hkrati pa so se tudi veliko koristnega naučili. Tudi s strani staršev je bil pozitiven odziv.

Gibanje
Z gibanjem se v našem vrtcu ukvarjamo vsak dan, celih 12 mesecev. Gibanje imajo otroci zelo radi. Strokovni delavci se zavedamo, da je gibanje eno izmed najpomembnejši kurikularnih dejavnosti za predšolskega otroka. Prav v času računalnikov je gibanje postalo eno izmed najbolj zanemarjenih dejavnosti za odraslega, ki pa se zelo hitro prenaša na mlade ter že tudi na predšolske otroke.
Pri gibanju je zelo pomembna kvalitetna obutev. Pred vsakim gibanjem vedno najprej segrejemo telesa z vajami za segrevanje. Hkrati pa pred, med in po vadbi oz. dejavnosti vedno poskrbimo za hidracijo. Otrokom ponudimo vodo. Na igrišču imamo tudi v ta namen vgrajen pitnik.
Gibanje spodbujamo vsak dan, v vsakem vremenu in ob različnih priložnostih. Poleg vsakodnevnega gibanja pa imamo tudi razne: minutke za zdravje, jutranjo telovadbo, vadbene ure, športne dneve, krajše in daljše sprehode v bližnji okolici vrtca, v mesto, krajše in daljše izlete … Gibanje se izvaja v igralnici z ali brez pripomočkov (blazine, mize, klopi, tuneli, žogice …). Gibanje izvajamo tudi na terasi, na travi, ob drevesih, na toboganih, gugalnicah, plezalnih stenah, mrežah, mivki, igralnih bazenih, z vodo … Igrali smo se z ali brez pripomočkov (žoge, poganjalci, avtomobili, motorji, skiroji, obroči, tunel, vrvi, samokolnice, veliki potisni tovornjaki …). Izvajali smo naravne oblike gibanja (hoja, tek, lazenje, plazenje, lazenje, plazenje, skoki, poskoki, valjanje …), hodili po različnih podlagah in ovirah. Premikali predmete s kotaljenjem, vleko in potiskanjem …
Izvedli smo tudi športne igre – igre brez meja, v popoldanskem času skupaj s starši. Bili so navdušeni.

Zapisali: Ida Verber, Jelka Namestnik Brbre

DOSTOPNOST
Scroll to Top