Sodelovanje vrtca z okoljem

Naša enota Razvanje se nahaja v lepem naravnem okolju, je majhna in za našimi vrati sta doma prijaznost in toplina. Odmaknjeni smo od mestnega hrupa, kar nam omogoča, da lahko veliko časa preživimo v naravi in z naravo.

Veliko dejavnosti in vsebin v izvedbenem kurikulumu se izvaja v sodelovanju z okoljem. V naši enoti Razvanje dajemo poudarek spoznavanju bližnjega okolja.

Otroci spoznavajo lokalno skupnost preko posameznikov iz bližnjega okolja – društev.

Z društvom upokojencev Razvanje sodelujemo že vrsto let. Na povabilo Društva upokojencev Razvanje sodelujemo na razstavah, prireditvah za Krajevno skupnost Razvanje. Društvo upokojencev Razvanje pa nam ob Novem letu pomaga, da so otroci deležni več daril – igrač ob prihodu dedka Mraza. Strokovne delavke enote Razvanje dajemo velik poudarek medgeneracijskim dejavnostim, saj se zavedamo, da so otroci v predšolskem obdobju zelo dojemljivi za pridobivanje moralnih vrednot. Osredotočamo se na interakcije med starostniki in otroki in s tem razvijamo in gradimo prijateljske odnose, ki temeljijo na strpnosti in solidarnosti, empatiji in čutu do soljudi. Sodelovanje z okoljem pa otrokom pomaga, da doživljajo okolje kot skupnost, ki jim daje občutek pomembnosti in pripadnosti.

Ob krajevnem prazniku sodeluje tudi  naš pevski zbor in  plesna skupina.

Vzg. Ida Verber, dipl. vzg.

DOSTOPNOST
Scroll to Top