»ZDRAVJE V VRTCU« za šolsko leto 2020-21

V našem vrtcu se zavedamo pomena zdravja za otroke in tako smo tudi v letošnjem šolskem letu 2020-21 sodelovali v projektu »Zdravje v vrtcu«, ki ga organizira NIJZ. Letošnja rdeča nit projekta je » POČUTIM SE DOBRO 2«.

Dobro počutje je pomemben dejavnik, ki vpliva na zdravje posameznika. Zato smo si zadali kot eno izmed  nalog, krepitev zdravja z dejavnostmi na različnih področjih.

S sodelovanjem v projektu smo želeli oblikovati zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na krepitev in ohranjanje našega zdravja in zdravja otrok.

Zdrava prehrana

Otroci že v zgodnjih letih oblikujejo svoje prehranske in vedenjske vzorce, ki jih ohranjajo vse življenje. Zato je zelo pomembno, da jim zdrave navade približamo dovolj zgodaj in na primeren način,  z uživanjem raznolike, sveže pripravljene in lokalno pridelane hrane. S tem bodo osvojili zdrave navade, sprejeli različne okuse in s tem pridobili odlično popotnico za zdravo življenje. Za zdravje je potrebna zdrava prehrana, gibanje, počitek, tekočina. Izdelali smo tudi prehransko piramido zdrave prehrane. V usmerjenih dejavnostih smo spoznavali sadje in zelenjavo. Sadje in zelenjavo smo spoznavali tako, da smo ga videli, tipali, okušali, vonjali (doživljali z vsemi čutili). Otroci so bili navdušeni. Vsak dan imamo na jedilniku veliko sadja in zelenjave, tako da otroci veliko o tem že poznajo in vedo. Kasneje smo pa preko fotografij/ ogleda v slikanicah spoznali še ostale, nam ne tako zelo poznane sadje in zelenjavo. Preko različnih iger smo se učili prepoznavat, povezovat sadje skupaj in zelenjavo skupaj, otroci so se igrali v otroški kuhinji. Pripravili smo si tudi sadno solato ter zelenjavno pojedino. Prisluhnili so tudi zgodbi Zelo lačna gosenica.

S smiselno zastavljenimi nalogami smo otrokom omogočili raziskovalno učenje na konkretnem nivoju. Otrokom smo omogočili, da so opazovali in spoznavali bližnjo okolico vrtca, naravo, travnik, polje, v vsem svojem spreminjanju. Tako smo že v jesenskem času odhajali na daljše sprehode in opazovali, kako se narava in okolica spreminja.

Strokovne delavke smo otrokom tekom leta prestavile, preko raznovrstnih dejavnosti, čebelje produkte, različne vrste medu, katere so tudi okušali, seznanile otroke s čebelarsko opremo ter s pomenom čebel za naše življenje. Ker v letošnjem letu zaradi COVID 19, nismo smeli na obisk k našemu lokalnemu čebelarju Marku Cesarju, nam je on podaril nekaj različnih vrst medu in opremo za čebelarja. V čebelarja se je preoblekla strokovna delavka.

Otroci so pridobili številna nova znanja, spoznanja o čebelah in pomenu čebel za ljudi.

Prijateljstvo-nestrpnost

Z otroki smo se pogovarjali o tem kaj pomeni strpnost, vživljali smo se v različna občutja in različne vloge strpnosti. Se pogovarjali o tem, ali so tudi sami kdaj bili do koga nestrpni in zakaj ter ali je takšno ravnanje – nestrpno ravnanje, pravilno. Povedali smo, da sta strpnost in prijateljstvo zelo pomembna za naše medsebojne odnose.

Prebirali smo  pravljice, igrali  lutke,  socialne igre na temo o prijateljstvu, ob  katerih smo se z otroki pogovarjali ter prišli do skupnega zaključka, da je strpnost prijateljstvo, spoštovanje, medsebojna pomoč pomembna za medsebojno bivanje…

Skupaj smo sklenili, da bomo drug do drugega strpni in prijateljski.

Gibanje

Že v začetku šolskega leta smo si postavili cilj, da je nujno in hkrati potrebno otrokom omogočiti gibanje, ki je njihova naravna potreba in tudi pravica. Ker gibanje odločilno vpliva na zdravo rast in razvoj tako telesa kot možganov (Rajović, 2015), je naša naloga, da otrokom ponudimo čim več gibanja in jim omogočimo, da se sprostijo.

Gibanje je eno najpomembnejših področij v otrokovem razvoju. Če otrok to primarno potrebo zadovoljuje, potem je vesel in zadovoljen. Poleg ohranjanja in krepitve zdravja vpliva gibanje na vsa področja razvoja otroka: telesni, spoznavni, čustveni, socialni razvoj, razvoj govora, osebnosti, intelektualni. Poleg vsakodnevnega gibanja (v vsakem vremenu) smo vnašale v naše delo tudi druge načine gibanja: Gibalne minutke,  jutranja telovadba, vadbene ure,  športni dopoldnevi, sprehodi, orientacijski pohodi v naravi in na igrišču… Uporabili smo žoge, blazine, tunel, vrv, obroče (hodili smo po različnih podlagah , izvajali plazenje, lazenje, skoke…) Pri vseh teh aktivnostih je bilo pomembno, da smo bili primerno oblečeni, obuti. Prav tako smo pozornost namenili zadostnemu vnosu tekočine – vode.

Varno v vrtec

Prometna vzgoja je eden izmed delov vzgoje s katero se otroci srečujejo vsak dan. Otrokom vloga kot aktivnim udeležencev v prometu omogoča, da  spoznavajo različne situacije, s katerimi se bodo srečevali kot samostojni udeleženci v prometu.

Z varnostjo v prometu otroke vzgajamo ob različnih situacijah in okoljih. Naša odgovornost pa je, da jim varno prometno vzgojo predstavimo na  igriv, ustvarjalen in zanimiv način.

Tako smo knjižni kotiček obogatili s knjigami in revijami o prevoznih sredstvih. Pogovarjali smo se o prevoznih sredstvih, kako prihajajo otroci v in iz vrtca ter likovno ustvarjali na temo Varno v vrtec. V vsebine prometne vzgoje smo vključevali dejavnosti:

-poimenovanje, opisovanje, pripovedovanje otrok, (kaj je promet, kaj počnemo v njem, kdo vse so udeleženci prometa, katera prometna sredstva, prevozna sredstva poznamo, kako), simbolna igra, didaktične igre,  poligoni, deklamacije, pesmi, plesi, sprehodi…

 

Zapisale: Ida Verber, Gabriela Lebarič, Tajda Borošak

DOSTOPNOST
Scroll to Top